Olet tässä

Kokkola-tuki

Kokkola-tukea maksetaan 80 euroa/kk/lapsi ja se on veronalaista tuloa.

Lasten kotihoidon tuki maksetaan kunnallisella lisällä korotettuna. Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena.

Kuntalisän maksamisen edellytykset

  • perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidontukea
  • kaikkia lapsia, joista maksetaan kotihoidontukea hoitaa vanhempi 

Oikeus Kokkola-tukeen

  • perheet, joissa on alle 3-vuotias lapsi
  • lapset saavat kotihoidontukea
  • perheellä on oltava kuntalain mukainen kotipaikka Kokkolassa
  • perhe täyttää muilta osin tuen saamisehdot

Tukea ei makseta lapsesta, josta saadaan vanhempainrahaa.

Tuki maksetaan kotihoidontuen maksupäivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille.


Sivun alkuun

Päivitetty 31.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta