Du är här

Karlebystödet

Stödbeloppet är 80 euro/månad/barn och räknas som beskattningsbar inkomst.

I Karleby betalas kommuntillägget i form av en förhöjd vårdpenning.

Kommuntillägget betalas under förutsättning att familjens alla barn som berättigar till stödet vårdas hemma av ena föräldern och att det betalas hemvårdsstöd för dem.

Rätt till Karlebystödet har alla familjer som har barn under tre år, som får hemvårdsstöd och som uppfyller de övriga villkoren.

Karlebystödet betalas till familjer som har Karleby som sin hemkommun enligt kommunallagen.

Stödet betalas inte för barn som berättigar till föräldrapenning.

Kommuntillägget utbetalas samma dag som hemvårdsstödet på det bankkonto som stödtagaren har uppgett.


Upp

Uppdaterad 31.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut