Olet tässä

Varhaiskasvatusajan suunnitteleminen

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen suunniteltu varhaiskasvatusaika
Vanhemmat voivat suunnitella lapsen varhaiskasvatusajat pidemmäksi ajaksi kerrallaan tai lyhempinä ajanjaksoina. Lyhin mahdollinen suunniteltava ajanjakso on yksi kalenteriviikko.   

Äkilliset poissaolot 
Äkilliset poissaolot kerryttävät käytettyjä tunteja. Kun lapsi sairastuu tai on muusta syystä äkillisesti poissa, laskee ohjelma tuolle päivälle suunnitellut tunnit mukaan käytettyihin tunteihin. 

Suunnitellut poissaolot
Kun lapselle on lisätty järjestelmään suunniteltu poissaolo, ei tunteja kerry käytettyihin tunteihin. Suunnitelma poissaolosta on tehtävä ennen kuin järjestelmä lukkiutuu ko. ajanjaksolta.

Suunnitelman muuttuminen ja kalenterin lukkiutuminen
Huoltajan tekemä suunnitelma lukkiutuu automaattisesti aina tiistaina klo 8 mennessä viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista. Suunniteltua aikaa pystyy muuttamaan ennen kalenterin lukkiutumista. Lukkiutumisen jälkeen huoltaja ei voi enää muuttaa seuraavan viikon suunniteltua varhaiskasvatusaikaa Päikyn kautta. 

Mikäli suunnitelmaa pitää muuttaa kalenterin lukkiutumisen jälkeen, tulee siitä sopia yksikön johtaja kanssa. Tällaisia muutoksia voivat olla esim. vanhempien työvuoroihin tulevat äkilliset muutokset. 

Tuntien seuranta
Vanhemmat voivat seurata Päikyssä sekä viikottaista, että kalenterikuukauden tuntimäärän kertymää. 

Suunnitelman mukaisten tuntien ylitys
Varhaiskasvatussopimuksessa on määritelty vanhempien hakema varhaiskasvatuksen tuntimäärä.

Tuntimäärän ylityksestä peritään maksu 1.8.2020 alkaen. Käytettyyn aikaan lasketaan sekä varattu aika, että varatun ajan ulkopuolella käytetty aika yhteensä. Lue täältä esimerkkejä.

Mikäli ylitys toistuu seuraavien kalenterikuukausien aikana, tulee lapsen varhaiskasvatusajasta tehdä uusi sopimus.

Sopimus tehdään vähintään kolmen (3) kalenterikuukauden ajaksi. Sopimuksen muutosta haetaan asiakasmaksulomakkeella. 

Päivitetty 9.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta