Du är här

Exempel på hur tid inom småbarnspedagogik planeras och förverkligas


Tid som barnet planerats delta i småbarnspedagogik


Enligt planen ska barnet delta i småbarnspedagogik från kl. 8.00–16.00, men hen anländer redan kl. 7.30 och hen hämtas kl. 15.30.

Då överförs till de timmar som använts tiden mellan kl. 7.30 och 16.00, eftersom barnet varit på plats redan kl. 7.30, vilket avviker från planen.


Tid då barnet kommer till småbarnspedagogiken

Tid då barnet hämtas från småbarnspedagogiken

Timantal

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

8.00

16.00

8

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

7.30

15.30

8

Använda timmar

7.30

16.00

8,5


Enligt planen ska barnet delta i småbarnspedagogik från kl. 8.00–16.00, men hen anländer först kl. 10.00 och hen hämtas kl. 15.30.

Då överförs till de timmar som använts tiden mellan kl. 8.00 och 16.00, eftersom föräldrarna har reserverat denna tiden för barnet. 


Tid då barnet kommer till småbarnspedagogiken

Tid då barnet hämtas från småbarnspedagogiken

Timantal

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

8.00

16.00

8

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

10.00

15.30

5,5

Använda timmar

8.00

16.00

8


Tid som barnet planerats delta i småbarnspedagogik och förskoleundervisning


Systemet drar automatiskt av fyra (4) timmar från barnets tid i småbarnspedagogik under verksamhetsdagar inom den avgiftsfria förskoleundervisningen. För barnet har t.ex. planerats en tid från kl. 8.00–16.00, men hen anländer redan kl. 7.30 och hämtas kl. 15.30.

I dessa fall överförs till de använda timmar tiden från kl. 7.30–16.00, av vilken fyra timmar inom förskoleundervisningen dras av.


Tid då barnet

kommer till småbarns-pedagogiken 

Tid då barnet

hämtas från småbarns-pedagogiken

Timantal

Timmar inom förskoleundervisning som dras av i använda timmar

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

8.00

16.00

8

4

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

7.30

15.30

8

4

Använda timmar

7.30

16.00

8,5

4


Barnets tid i småbarnspedagogiken under förskolans lov
(höstlov, jullov och sportlov)

Barnets förskoletid (4h) dras inte av den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken (använda timmar) under lovtiderna. 


Tid då barnet

kommer till småbarns-pedagogiken 

Tid då barnet

hämtas från småbarns-pedagogiken

Timantal

Tid i förskolan som dras av använda timmar

Tid som föräldrarna reserverat för barnet i småbarnspedagogiken

8.00

16.00

8

0

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogiken

7.30

15.30

8

0

Använda timmar

7.30

16.00

8,5

0Uppdaterad 17.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut