Du är här

Daghemsbespisning

Social- och hälsovårdsministeriet har gett rekommendationer för anordnande av daghemsbespisning, som kosthållsenheten i Karleby följer.

Daghemsbespisningens mål är att trygga tillräckliga och balanserade måltider för barn samt lära barnen att äta en mångsidig och varierande kost. Daghemmets måltider bör täcka 2/3 av det dagliga näringsbehovet för barn med heltidsvård och 1/3 för barn med deltidsvård.

De flesta av daghemmens kök är servicekök, till vilka lunchmaten transporteras varm från tillredningsköket, där tar man hänsyn till de små barnen med bl.a. kryddningen.

Utöver lunchen serverar vi daghemsbarnen även frukost och mellanmål. För barn i skiftesvård serveras även middag och kvällsmål samt eventuella måltider på veckoslutet.

I frågor rörande måltiderna kan ni ta direkt kontakt med den person som är ansvarig för ifrågavarande kök.

Upp

Uppdaterad 14.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut