Du är här

Familjedagvård

Inom familjedagvården vårdas barn i smågrupper i en hemlik miljö. Familjedagvården kan således erbjuda barnen trygg och individuell vård.

Familjedagvårdaren vårdar barn i sitt eget hem

  • inom familjedagvården finns det smågrupper med barn i olika åldrar
  • en familjedagvårdare kan samtidigt ha fyra barn i heldagsvård

Gruppfamiljedagvård

  • Vid ett gruppfamiljedaghem finns det plats för 8-12 barn (heldagsplatser) och 2-3 vårdare. 

Reservdagvård

  • när familjedagvården inleds fattas det beslut om var barnet kan få vård under den tid som familjedagvårdaren har semester eller av annan orsak är frånvarande
  • reservdagvård tillhandahålls i daghem och gruppfamiljedaghem

Familjedagvården grundar sig på  Karleby stads plan för småbarnsfostran.

Ytterligare information om familjedagvården fås av chef inom familjedagvård.

Är du intresserad av att arbeta som familjedagvårdare? 

  • det finns ett behov av nya familjedagvårdare som vårdar barn i sitt eget hem på olika håll i staden
  • om du är intresserad av ett arbete av detta slag kan du ta kontakt med chef inom familjedagvård

Upp

Uppdaterad 1.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut