Du är här

Faderskapspenningperioden

Barnet har inte rätt att använda sin plats inom småbarnspedagogik under faderskapspenningperioden.

  • barnet behåller ändå sin rätt till småbarnspedagogik så att barnet kan återvända till samma plats efter faderskaspsperioden

När barnet kommer att vara borta från småbarnspedagogiken på grund av faderskapsperioden

  • vårdnadshavaren ska anmäla detta til kontorstjänster för småbarnspedagogik och daghemmet senast två veckor före den planerade perioden
  • anmälan görs med blanketten för klientavgift
  • tilsammans med anmälan ska FPA:s beslut om faderskapspenningperiod lämnas in.

Då barnet inte använder sin plats under faderskapspenningsperioden, tas heller ingen avgift ut.

  • detta genomförs i praktiken så att månadsavgiften sänks i proportion till hur länge barnet är borta på grund av faderskapspenningperioden

Avgiftsfriheten gäller bara det barn för vilket vårdnadshavaren får den faderskapspenning som betalas utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Avgiftsfrihet gäller inte barnet eventuella syskon.

Upp

Uppdaterad 1.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut