Du är här

Småbarnspedagogik 

Karleby stad har uppdaterat planen för småbarnspedagogik (20.5.2019)

Karleby stad tar i bruk den uppdaterade planen för småbarnspedagogik 1.8.2019. Uppdateringen grundar sig på de nya nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik som trädde i kraft i januari Läs mera...

Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) (27.1.2019)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik Läs mera...

Utvärdering av inledandet av småbarnspedagogik (8.1.2019)

Vi bjuder alla vårdnadshavare till barn som inlett småbarnspedagogik att svara på en kort förfrågan.Era synpunkter och erfarenheter är mycket viktiga för oss. Genom att svara kan Ni vara med och Läs mera...

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik justeras från och med 1.1.2018 (8.12.2017)

Med anledning av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer klientavgifterna (dagvårdsavgifterna) för barn inom småbarnspedagogiken (i dagvård) att justeras från och med Läs mera...


Småbarnspedagogik I Karleby

Tjänsterna inom småbarnspedagogik är avsedda för alla barn i Karleby under skolåldern.

Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja

 • om de vårdar sitt barn hemma
 • eller om de väljer kommunal dagvård

Hemvård av barnet stöds

Familjerna kan också dra nytta av öppen småbarnspedagogik

Alternativ inom den kommunala dagvården

Familjedagvården 

 • en hemliknande verksamhetsform
 • en familjedagvårdare sköter högst 4 barn i sitt eget hem
 • i ett gruppfamiljedaghem sköter 2 – 3 familjedagvårdare 8-12  barn i utrymmen som kommunen anvisat
 • även trefamiljsdagvård kan förverkligas i lämpliga situationer

Daghem

 • en del är tvåspråkiga
 • hålls enligt behovet öppna mellan kl. 6.30–18
 • skiftesvård och kvällsvård ordnas centraliserat i Länsipuisto vuoropäiväkoti och i Kiviniitty päiväkoti

Kommunal dagvård

 • är vård, fostran och undervisning, och dess mål är att stödja hemmens fostrande arbete
 • föräldrarna har det primära ansvaret att fostra barnet, och därför
 • är det viktigt med ett nära samarbete mellan dagvården och familjen
 • när dagvården inleds gör man i samarbete med föräldrarna  upp en plan för barnets småbarnspedagogik
 • i dagvården får barnet verka och utvecklas efter sin förmåga och sina färdigheter
 • i dagvården värdesätter man leken som ett naturligt funktionssätt hos barn

Upp

Uppdaterad 2.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut