Du är här

Småbarnspedagogik 

Verksamheten i Vingen päiväkoti inleds i november (5.6.2020)

I del E i fastigheten vid VIngegatan renoveras permanenta utrymmen för daghemsbruk. Daghemmet Vingen päiväkoti inleder sin verksamhet i de renoverade lokalerna i november. Besöksadressen är Roosgatan Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 14.4. - 13.5.2020 (29.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 28.4.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 20.3 - 13.4.2020 (2.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 31.3.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Ändringar i småbarnspedagogikens kundtjänst på grund av coronaepidemin (17.3.2020)

Småbarnspedagogikens kundtjänst i stadshuset stängs fr.o.m. 18.3.2020.Kontakta oss per e-post varhaiskasvatus@kokkola.fi eller under telefontiden mån., ons. och fre.kl. 9 - 11, tel. 040 806 5089.Om du Läs mera...


Småbarnspedagogik I Karleby

Tjänsterna inom småbarnspedagogik är avsedda för alla barn i Karleby under skolåldern.

Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja

 • om de vårdar sitt barn hemma
 • eller om de väljer kommunal dagvård

Hemvård av barnet stöds

Familjerna kan också dra nytta av öppen småbarnspedagogik

Alternativ inom den kommunala dagvården

Familjedagvården 

 • en hemliknande verksamhetsform
 • en familjedagvårdare sköter högst 4 barn i sitt eget hem
 • i ett gruppfamiljedaghem sköter 2 – 3 familjedagvårdare 8-12  barn i utrymmen som kommunen anvisat
 • även trefamiljsdagvård kan förverkligas i lämpliga situationer

Daghem

 • en del är tvåspråkiga
 • hålls enligt behovet öppna mellan kl. 6.30–18
 • skiftesvård och kvällsvård ordnas centraliserat i Kotimetsän päiväkoti och i Kiviniitty päiväkoti

Kommunal dagvård

 • är vård, fostran och undervisning, och dess mål är att stödja hemmens fostrande arbete
 • föräldrarna har det primära ansvaret att fostra barnet, och därför
 • är det viktigt med ett nära samarbete mellan dagvården och familjen
 • när dagvården inleds gör man i samarbete med föräldrarna  upp en plan för barnets småbarnspedagogik
 • i dagvården får barnet verka och utvecklas efter sin förmåga och sina färdigheter
 • i dagvården värdesätter man leken som ett naturligt funktionssätt hos barn

Upp

Uppdaterad 24.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut