Olet tässä

Varhaiserityiskasvatus

Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti lähipäiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Tuen tarpeen vahvuudesta ja laajuudesta riippuen lapselle voidaan kohdentaa rakenteellisia tukitoimia, joiden tarkoituksena on auttaa lasta toimimaan ryhmänsä täysivaltaisena jäsenenä. Rakenteellisia tukitoimia ovat ryhmäkoon pienentäminen tai avustajapalvelut / muu henkilöstöresurssointi.

Varhaiskasvatuksessa tukea tarjotaan kolmiportaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Kaikille lapsille laaditaan lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu), jossa myös määritellään lapsen tarvitsema tuki ja sen järjestäminen. Kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan sopimuksen mukaan.  

Esiopetuksessa, kuten myöhemmin perusopetuksessakin, lapsen saama tuki määrittyy kolmiportaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Yleisessä tuessa jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma. Mikäli yleinen tuki ei riitä, lapselle tarjotaan tehostettua tukea ja hänelle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma. Erityistä tukea saavat ne lapset, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen tukitoimilla. Erityisessä tuessa lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.  

Kaikki esiopetuksessa laaditut suunnitelmat ovat lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyviä tavoitesuunnitelmia, joiden toteutumista arvioidaan esiopetusvuoden aikana moniammatillisissa yhteistyöryhmissä, joihin myös lapsen huoltajat osallistuvat.  

Konsultoivat erityislastentarhanopettajat (kelto) ovat varhaisvuosien erityiskasvatuksen asiantuntijoita, joiden tehtävänä on toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön ja perheiden tukena lasten kasvuun, hoitoon ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Keltot koordinoivat ja kartoittavat tuen tarpeita sekä konsultoivat ja ohjaavat kasvattajia arjen tilanteissa. Keltot tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä opetus-, sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoiden kanssa.

Sivun alkuun

Päivitetty 1.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta