Du är här

Skiftvård

Skiftvård innebär kvällsvård, nattvård och/eller helgvård

Rätt till skiftvård

  • Skiftvård erbjus i huvudsak p.g.a. behov som uppstår av föräldrarnas skiftsarbete eller studier.

I barnets vårdtider bör i regel beaktas

  • lediga veckor (i snitt motsvarar en ledig vecka heldagarna inom en månad).
  • lediga dagar
  • semesterdagar

Ändringar i arbets- eller studietider

Ifall barnets behov av kvällsvård, nattvård och/eller helgvård
upphör i och med ändringar i föräldrarnas arbets- eller studietider kan vårdplatsen arrangeras i en annan grupp eller vid en annan ledig dagvårdsplats.

En utredning över barnets vårdtider lämnas skriftligt till platsen inom småbarnspedagogik (Päikky).

Upp

Uppdaterad 1.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut