Olet tässä

Kielivalinta


A-kielen valintaopas


Kokkolan suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaa on monipuolistettu lisäämällä reittikohtaisesti A2-kielen valinnan mahdollisuuksia. Reitin koosta riippuen vapaaehtoisina kielinä tarjotaan ruotsin lisäksi saksaa ja ranskaa ja näin muodostetaan reittikohtaisia kielipolkuja.

Kokkolan suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma 1.1.2020 alkaen, opiskeltavien kielten tuntimäärät:

Vuosiluokka123456789
A1 englanti112232223
A2 vapaaehtoinen---222222
B1 ruotsi-----2211
B2 valinnainen-------2

2


- A1-kieli, englanti = 1. vuosiluokalta alkava kaikille yhteinen kieli
- vapaaehtoinen A2-kieli = 4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen kieli, joka voi Kokkolassa olla joko ruotsi, saksa tai ranska reitin koosta riippuen
- B1-kieli, ruotsi = 6. vuosiluokalta alkava kaikille yhteinen kieli
- valinnainen B2-kieli = 8. luokalta alkava valinnainen kieli, joka voi Kokkolassa olla joko saksa, ranska, venäjä tai italia

Kaikki opiskelevat yhteisinä kielinä englantia ja ruotsia.


Vapaaehtoisen A-kielen valinta


Valinta tapahtuu 3. vuosiluokalla. Valintalomake palautetaan omalle opettajalle 15.3. mennessä. 

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Kokkolassa on mahdollista valita vapaaehtoinen A2-kieli eri reiteillä seuraavasti:

 • Länsireitin koulut (Koivuhaka, Mäntykangas, Ykspihlaja): ruotsi, saksa, ranska
 • Itäreitin koulut (Halkokari, Jokilaakso, Torkinmäki): ruotsi, saksa, ranska
 • Keskireitin koulut (Hollihaka, Isokylä): ruotsi, saksa, ranska
 • Koillisreitin koulut (Kälviän kirkonkylä, Marttila, Ruotsalo, Rahkonen, Peltokorpi, Veikko Vionoja): ruotsi, saksa, ranska
 • Pohjoisreitin koulut (Alaviirre, Marinkainen, Lohtajan kirkonkylä): ruotsi, saksa

Miten kieliryhmiä muodostetaan Kokkolassa?

Vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan, jos saman kielen valinneita oppilaita on koulussa vähintään 14. Jos oppilasmäärä laskee 7. luokalle tullessa 10 oppilaaseen, muodostetaan oppilassijoittelulla taloudellisempia ryhmiä lähinnä kaupunkikeskustan kouluissa. 6. luokan alkaessa arvioidaan oppilaan motivaatiota opiskella valitsemaansa kieltä. Jos oppilaan motivaatio ja oppimistulokset A2-ruotsissa ovat heikot, hänet voidaan siirtää B1-ruotsin ryhmään huoltajan suostumuksella.

Koillis- ja Pohjoisreitin yhteisiä A2-ryhmiä muodostettaessa katsotaan 4. luokalla kuljetuskustannuksien ja kuljetuksiin kuluvan ajan suhteen, onko ryhmän perustaminen järkevää, vaikka valintojen määrä olisikin 14 yhteensä alueella.

Ryhmien muodostamisesta saa lisätietoja koulun rehtorilta kielivalintojen hakuajan päättymisen jälkeen.

Hyvä huomioida kielivalintaa tehtäessä

 • Vapaaehtoisen A2-kielen valintaa pohdittaessa on hyvä tiedostaa, että usein englanninkielen taitoa pidetään itsestään selvyytenä ja vasta muiden kielten osaaminen luetaan esimerkiksi työnhaussa eduksi. Ennen valinnan tekemistä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on vieraan kielen opiskelusta. Toisaalta toisen vieraan kielen opiskelu voi sujua jopa paremmin kuin ensimmäisen kielen. Kielivalinnasta voi tarvittaessa keskustella oppilaan englanninkielen opettajan kanssa.

 • Toisen vieraan kielen ottaminen opiskeluohjelmaan lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten valinnan tulee olla oppilaalle mieluisa.

 • Kielivalinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi! Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu kestää 9. vuosiluokan loppuun saakka. Kielen opiskelu voidaan keskeyttää vain erittäin perustellusta syystä.

Kielten opiskelu on palkitsevaa

 • Vieraan kielen opiskelua toteutetaan aluksi leikkimällä, laulamalla ja pelaamalla erilaisia pelejä sekä käyttämällä opittua kielitaitoa monipuolisesti puhumalla, kuuntelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Lisäksi tutustutaan eri maihin, ihmisiin ja kulttuureihin, etsitään tietoa internetistä, käydään keskusteluja opiskeltavalla kielellä esim. sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa sekä vertaillaan eri kielten yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia.

 • Vieraita kieliä opiskellessaan oppii paljon muutakin, mm. esiintymistaitoja ja itsensä ilmaisua, tiedonhakua, kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, pari- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja vastuunottoa.

Taitotaso

 • Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa on määritelty, mikä taitotaso vastaa hyvää osaamista kussakin kielessä. Taitotasot on määritelty erikseen kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa. Lisäksi kielen opetukseen on määritelty tavoitteet kulttuuritaidoissa ja oppimaan oppimisessa.


(sivua päivitetty 7.2.2020)

Sivun alkuun

Päivitetty 7.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta