Olet tässä

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Syksyllä 2020 perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2013 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilma-ohjelman kautta osoitteessa: https://wilma.kokkola.fi.

Koulutulokkaiden koteihin postitetaan tammikuun aikana tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta.

Ne huoltajat, jotka eivät halua tai eivät voi käyttää sähköistä ilmoittautumista, voivat pyytää paperilomakkeen sivistyskeskuksesta tai tulostaa sen tämän sivun oikeassa laidassa olevista liitteistä "ilmoittautuminen perusopetukseen" ja toimittaa sen Sivistyskeskukseen.

Kunta osoittaa oppilaan lähikoulun. Oppilaalla on oikeus pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun esim. opetuksen painotuksen, erikoisluokalle hakemisen tai muun lapselle/perheelle tärkeäksi katsotun syyn vuoksi. Tällöin huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista. Opetusryhmiä perustettaessa voi olla mahdollista, että toive ei toteudu. Päätös perustellaan erikseen.

Anomukset koulunkäynnin aloittamisesta vuotta myöhemmin toimitetaan sivistyskeskukseen.  Mikäli lykkäyksen anominen ei ole ilmoittautumisvaiheessa vielä varmentunut, huoltaja voi toimittaa tässä vaiheessa kouluunilmoittautumislomakkeen ja anoa lykkäyksen myöhemmin. Anomus tulee toimittaa sivistyskeskukseen mahdollisimman nopeasti selvitysten valmistuttua.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus on lapsella, joka ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi voi saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Tällöin lapsen oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten tulee osallistua oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen.

Muina aikoina lapsen voi ilmoittaa kouluun ottamalla yhteyttä lähikoulun rehtoriin tai sivistyskeskukseen.

Lisätietoja antavat hallintopäällikkö Helena Saarimäki p. 044 7809 255 tai s-posti helena.saarimaki(at)kokkola.fi ja vs. palvelusihteeri Satu Toivonen p. 040 8065 146 tai s-posti satu.toivonen(at)kokkola.fi

Sivun alkuun

Päivitetty 27.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta