Olet tässä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. Jos kunta järjestää tai hankkii tätä toimintaa, sitä tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Toimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet.

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuslain 48 a §:n 3 momentin mukaiset aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöjä ohjaavat perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää 1.8.2011 voimaantulleiden uudistettujen perusteiden mukaisesti.

TURVATAAN LAPSEN ONNELLINEN PÄIVÄ!

Sivun alkuun

Päivitetty 12.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta