Du är här

Skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet

Med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses verksamhet för barn och unga enligt 8 a kap. i lagen om grundläggande utbildning, vilken en kommun kan anordna eller skaffa av någon annan offentlig eller privat serviceproducent och erhålla statsandelar för den. Verksamheten som anordnas eller skaffas ska erbjudas elever i årskurserna 1 och 2 i alla skolor i kommunen samt i fråga om övriga årskurser till elever som tagits in
eller förts över till specialundervisning i den omfattning som kommunen be-stämmer. När verksamheten anordnas ska behoven hos olika språkgrupper beaktas.

Utbildningsstyrelsen har godkänt grunderna som styr mål och innehåll för morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med 48 a § 3 mom. i lagen om grundläggande utbildning.
Från och med 1.8.2011 ska morgon- och efter-middagsverksamheten anordnas i enlighet med de nya grunderna.

GARANTERA BARNEN EN LYCKLIG DAG!

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut