Olet tässä

Liikuntapainotteiset luokat

Liikuntaluokilla oppilaita kasvatetaan kohti urheilijan polkua, jossa opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittamisen tärkeys korostuu.

Liikuntapainotteinen opetus - Liikuntapainotteisuus: Hakalahden koulun vuosiluokilla 7 - 9 toimintakulttuuriin kuuluu liikuntapainotteisuus

Liikuntapainotteisille luokille oppilaita valittaessa on koulu-piirinä koko Kokkolan kaupungin alue.

Liikuntaluokille valitaan oppilaat monipuolisen liikuntatestin perusteella.

Liikuntaluokilla on 7.-luokalla yksi vuosiviikkotunti enemmän liikuntaa


Liikuntaluokkien opetuksen erityispiirteitä ovat:

  • Liikunnanopetuksen yleisten tavoitteiden ja sisältöjen laajen-taminen ja syventäminen.
  • Itsenäisen ja oma-aloitteisen työskentelyn omaksuminen ja soveltaminen omaan liikunnan harrastamiseen.
  • Kokkolan kaupungin sisäiseen ja valtakunnalliseen koulu-laisurheilutoimintaan osallistuminen.
  • Urheiluseuratoiminnassa mukana olevien oppilaiden kehitty-misen tukeminen monipuolisen liikunnanopetuksen avulla.

Käytämme apuna www.kasvaurheilijaksi.fi materiaalia.

Liikuntaluokkia opetetaan liikuntatunneilla luokittain.

Liikuntaluokkien oppilaat ovat motivoituneita, taitavia ja innokkaita liikkujia myös vapaa-ajallaan.
Sivun alkuun

Päivitetty 16.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta