Olet tässä

Tiedoite ensimmäisestä kouluviikosta

12.8.2019


Hyvät oppilaat ja huoltajat

Aloitamme tulevan lukuvuoden 2019-2020 uusissa merkeissä. Olemme siirtyneet 5.jakso järjestelmään ja 56 minuutin oppi-tunteihin. Lähtökohtana oli kiireettömyyden lisääntyminen ja yhteistyön mahdollistaminen muiden kantakaupunkien yläkou-lujen kanssa.

Oppituntien aloitukset ja lopetukset vähenevät seitsemästä kuuteen samalla kun oppitunnit pitenevät 11 minuuttia. Oppi-tuntien aloitusajankohdat muuttuvat hieman. Kaikkia oppiaineita ei opiskella läpi vuoden vaan välillä voi tulla ns. tyhjä jakso oppi-aineessa. Lisäksi muutos tulee ruokailuun, missä pyrimme järjes-tämään ruokailun kaikille yhdessä ruokailuvuorossa klo 11-12 välillä. Tämä tulee vaatimaan meiltä joustoa, koska ruokalassa ei ole kaikille tilaa syödä samaan aikaan. Pieni porrastus ja ruoka-tunnin pituus kuitenkin mahdollistavat tämän.

Tulevan syksyn laaja-alaisena teemana ovat arjen taidot ja itsestä huolehtiminen. Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kulutta-misesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Nyky-päivän yhteiskunnassa noita voidaan pitää varmasti tulevaisuuden taitoinakin.

Pyrimme kouluyhteisönä ohjaamaan oppilaita ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvin-vointia. Nämä asiat tulevat varmasti esille ensimmäisten moni-alaisten oppimiskokonaisuuksien päivien aikana.

Piispanmäen koulun suunnittelu tulee olemaan tänä vuonna esillä luultavasti useamman kerran. Uuden koulun suunnittelu etenee syksyllä viitesuunnitelman muodossa. Teiltä oppilailta saamme arvokasta tietoa siitä, miten sinä haluat opiskella ja miten sinä parhaiten opit ja miten se tulee ottaa huomioon oppimisympä-ristöissä. Vaikka kyseessä on tulevaisuuden projekti, on ainut-kertaista olla vaikuttamassa sellaisiin asioihin, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Tulette saamaan luokanvalvojilta yksityiskohtaisempaa infoa ensimmäisten päivien ohjelmasta.

Hyvää kouluvuoden alkua kaikille!


Harri Kangasniemi


INSTA #hakalahdenkoulu

kotisivut https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hakalahden_koulu/Sivun alkuun

Päivitetty 12.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta