Olet tässä

Halkokarin koulun pienluokat (P1 ja P2)

Yleistä
Halkokarin koululla toimii kaksi pienluokkaa. Pienluokat ovat tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, joilla on erityisen tuen tarpeita opiskelussaan.

Pienluokkien opetuksessa huomioidaan mahdollisimman hyvin oppilaan yksilölliset tuen tarpeet. Opetuksessa tärkeää ovat havainnollisuus, selkokielisyys, opetuksen strukturointi ja monikanavaisuus. Opetuksessa voidaan käyttää puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten tukiviittomia ja kuvia.

Tavoitteet
Opetuksen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti oppilaiden yksilöllistä kehitystä, oppimisedellytyksiä, sosiaalisia ja kielellisiä taitoja.

Opetusjärjestelyt
Pienluokat toimivat kahtena erillisenä pienluokkana lukuvuosittain joustavasti ryhmitellen.

Erityisen tuen oppilaille laaditaan päätös erityisestä tuesta ja lukuvuosittain HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma.

HOJKS:ssa ja oppimissuunnitelmassa voidaan päättää oppilaan opiskelusta joissakin oppiaineissa myös koulun yleisopetuksen opetusryhmissä oppilaan tarpeiden mukaisesti. Erityisesti vuosiluokkien 3-6 oppilaita sijoittuu vuosittain koulun yleisopetuksen ryhmiin.

Pääsääntöisesti luokkien opetus perustuu yleisopetuksen opetussuunnitelmaan. Erityisen tuen päätöksessä voidaan kuitenkin määritellä oppiaineet, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty. Tällöin oppilasta arvioidaan HOJKS:ssa määritellyllä tavalla.

Kuntoutus
Pienluokan oppilailla on usein joitakin kuntouttavia yhteistyökumppaneita. Yleisimmin näitä ovat puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti. Oppilaan mahdollisista terapioista päättää hoitava taho. Kuntoutus voi tapahtua sovittaessa koululla ennen tai jälkeen oppilaan oppituntien.

Pienluokkien henkilökunta lukuvuonna 2017-2018
P1 (1-2.lk, 4.lk)
Erityisluokanopettaja Mia Korpela
Koulunkäynnin ohjaajat Minna Laukkonen, Nina Joensuu ja Pirjo Saarela

P2 (2.-6.lk)
Erityisluokanopettaja Sirpa Wacklin
Koulunkäynnin ohjaajat Markus Vainio ja Nina Joensuu


Sivun alkuun

Päivitetty 4.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta