Olet tässä

Hollihaan koulun vanhempainyhdistys

Hollihaan koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys
Hollihaan koulun vanhemmat ry 

Hollihaan koulun vanhemmat ry on rekisteröity yhdistys vuodesta 1996 lähtien ja Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kodin yhteistyötä. Tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön kautta olla mukana luomassa lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminta on moninaista. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulun kanssa. Vanhemmat tai huoltajat, oppilaat ja koulun henkilökunta voivat tavata toisiaan esim. vuosittain järjestettävässä jo perinteeksi muodostuneessa kevätriehassa.

Yhdistyksen yksi valituista teemoista on turvallisuus. Yhdistys on ollut mukana järjestämässä yhteistyössä paikallisten yritysten ja poliisin kanssa liikenneturvallisuuspäivää, jossa liikenneturvallisuusasiaa esiteltiin monin eri tavoin oppilaille.

Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen vuosimaksu on vuoden 2016 alusta 10 euroa/perhe. Maksu on vapaaehtoinen. Yhdistys pyrkii lisäksi keräämään varoja arpajaisilla ja erilaisilla tapahtumilla. Näillä varoilla avustetaan koulua ajankohtaisissa tarvikehankinnoissa ja lisäksi rahoitetaan osa oppilaille jaettavista stipendeistä. Stipendien saajien valinta tapahtuu koulun opettajien toimesta.

Kaikki vanhemmat ja huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Yhteisiä ja avoimia kokoontumisia järjestetään kaksi kertaan vuodessa. Tapahtumista ja kokoontumisista tiedotetaan koteihin wilman kautta.

Yhdistyksellä on myös omat Facebook-sivut nimellä Hollihaan vanhempainyhdistys.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta