Olet tässä

Mitä on kielikylpyopetus?

Kielikylpyopetus on menetelmä, jossa oppilaille opetetaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti muulla kielellä kuin heidän äidinkielellään.

Menetelmän tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, jolloin oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden kautta. Kommunikaatiovalmiudet kehittyvät ymmärtämisen, kuuntelun, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen kautta. Oppilaan äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen on kielikylvyn keskeinen lähtökohta. 

Kielikylpyopetus on vapaaehtoinen opetusmuoto, johon hakeudutaan Kokkolassa esiopetuksen aikana. Esikoulussa opettaja käyttää vain kielikylpykieltä mutta lapset voivat käyttää tarvittaessa omaa äidinkieltään. Tällaista menetelmämallia kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi. 

Kielikylpyopetus Kokkolassa

Ensimmäinen ruotsinkielinen kielikylpyryhmä aloitti syksyllä 1991 toimintansa Hakalahden päiväkodissa.Esikouluryhmä siirtyi kielikylpyluokaksi Hollihaan koululle syksyllä 1992. Tällä hetkellä ruotsinkielistä esiopetusta annetaan 2 vuotta. 7.luokalta lähtien ruotsinkieliset kielikylpyoppilaat opiskelevat Länsipuiston koululla.  

Englanninkielinen kouluun tähtäävä kielikylpyryhmä perustettiin syksyllä 1993 Englantilaiseen Lastentarhaan, joka oli toiminut paikkakunnalla jo kauan. Tarhaan voi tulla jo 3,5- vuotiaana. Hollihaan kouluun englanninkielinen esikouluryhmä siirtyi syksyllä 1994. Englanninkieliset kielikylpyoppilaat käyvät Länsipuiston koulua 7. luokalta lähtien.  

Kielikylpyopetukseen ei järjestetä pääsykokeita vaan oppilaaksi tullaan päiväkotien esikouluryhmien kautta.  

Kielikylpyopetus on osa Kokkolan kaupungin kansainvälisyysstrategiaa ja oppilaille järjestetään kielikylpyopetusta kaupungissa peruskoulun ajan. Kielikylpyopetus rajaa oppilaan mahdollisuuksia pyrkiä muihin peruskoulun aikana tapahtuviin valinnaisopintoihin (esim. musiikkiluokka).  

Kielikylpyopetukseen osallistuminen ei oikeuta maksuttomaan koulukyyditykseen.  

Näin me toimimme  

 • Kannustamme oppilaita käyttämään kielikylpykieltä, mutta sallimme äidinkielen käytön niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.

 • Esi- ja alkuopetuksessa korostamme tekemisen ja kokemisen kautta oppimista.

 • Kielikylpyluokkien opettajat edustavat vain yhtä kieltä toimiessaan oppilaiden kanssa.

 • Kouluaikana äidinkielen osuus lisääntyy asteittain. Kielikylpyopetuksen loppuvaiheessa opetuksesta annetaan 50-60% kielikylpykielellä ja loput oppilaiden äidinkielellä.

 • Noudatamme päiväkotien/koulujen yleisiä opetussuunnitelmia.

 • Tarjoamme mahdollisuuden käyttää kielikylpykieltä (vierailut, EU-projekti, kirjeenvaihto, sähköposti jne.)

 • Oppilaat oppivat yleensä ensin lukemaan ja kirjoittamaan kielikylpykielellä.

Äidinkielen asema

Esi- ja alkuopetuksen aikana pidämme tärkeänä ylläpitää lasten luontaista kosketusta heidän äidinkieleensä ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Kielikylpyopettajan ja äidinkielenopettajan yhteistyö alkuopetuksesta lähtien on avainasemassa ohjelman onnistumisen kannalta. Kolmannelta luokalta lähtien oppilaat saavat varsinaista äidinkielenopetusta, johon sisältyy suomen kielen erityispiirteet rakenteiden, oikeinkirjoituksen ja kielen tuntemuksen osalta.  

Muut vieraat kielet

Hollihaan suomenkielisillä luokilla ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa viikoittaisella kieleen tutustumistunnilla jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.  

Kielikylpyluokilla kolmannen kielen opiskelu alkaa 5.luokalta. Hyödynnämme kielikylpyopettajia kieltenopettajina eri ryhmissä. Pyrimme kehittämään kieltenopetusta kielikylpyopetuksen antamaa kokemusta ja tietoa hyväksikäyttäen. Peruskoulun ylemmillä luokilla kieltenopiskelu jatkuu valitun kieliohjelman mukaisesti.

Seuranta ja tutkimus

 • Kielikylpyopetuksen seurantatyöryhmä kehittää kielikylpyopetusta edelleen yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja tutkijoiden kanssa.

 • Osallistumme aktiivisesti tutkimusprojekteihin omalla paikkakunnallamme, kuten myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 • Tarjoamme myös koulutusta ja kokemusten välittämistä kielikylpyopetuksen saralta muille asiasta kiinnostuneille.

 • Haluamme olla mukana kehittämässä kielikylpyopetusta ja vastaamaan osaltamme päiväkoti- ja koulumaailmaa kohtaaviin haasteisiin.

 

Sivun alkuun

Päivitetty 1.4.2009 | Lähetä palautetta | Tulosta