Olet tässä

Isokylän koulun erityisluokat

Erityisluokkiemme oppilailla on erilaisia oppimisen haasteita, mm. kehitysvammaisuutta, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja/tai kielellisiä vaikeuksia.

Oppivelvollisuus kestää 9-11 vuotta.

Esiopetus on järjestetty yhteistyössä päiväkotien kanssa. Esikoululaiset käyvät koulussa pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.

Opetuksen yleistavoitteena on oppilaan monipuolisen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen. Opetuksessa pyritään niiden valmiuksien ja taitojen harjaannuttamiseen, joita oppilas tarvitsee selviytyäkseen yhteiskunnassa mahdollisimman itsenäisesti; päivittäiset taidot, yhteiselämään kasvattaminen, itsenäisen elämisen taidot, ympäristön käyttötaidot ja valmiudet työelämään.

Opetuksen perusta on opettajan yhdessä oppilaan, vanhempien ja kuntoutushenkilökunnan kanssa tekemä HOJKS:n eli henkilökohtainen opetuksen järjestämisen ja kuntoutuksen suunnitelma.

Oppilaat opiskelevat peruskoulun 1-9 –luokkien oppiaineita.

Työharjoittelussa käydään Isokylän Salessa ja koulun sisällä.

Muita yhteistyötahojamme ovat koti, Isokylän koulun yleisopetuksen luokat, muut koulut ja erityiskoulut, kehitys- ja kasvupoliklinikat, Ammattikorkeakoulu, ammatti- ja kansanopistot, estraditaiteen koulu, Kieppi ja muut museot, seurakunta, koulukuljetus, eri terapeutit sekä Kokkolan kaupungin perusturva.


(päivitetty 25.8.2016)

Sivun alkuun

Päivitetty 25.8.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta