Olet tässä

Erityisluokkien toiminta-ajatus

Koulumme on oppilaiden erilaisuutta kunnioittava ja erilaisuuden huomioiva koulu, jossa jokaiselle oppilaalle pyritään luomaan puitteet kasvaa ja oppia omien edellytystensä mukaisesti. Yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa pyrimme ajanmukaisin menetelmin niiden valmiuksien ja taitojen harjaannuttamiseen jotka edesauttavat oppilaan oman elämän hallintaa ja joita oppilas tarvitsee selviytyäkseen yhteiskunnassa mahdollisimman itsenäisesti.

”Jos annat miehelle kalan, hän saa yhden aterian, jos opetat häntä onkimaan, hän saa syödä joka päivä”

Koulussamme lähdemme siitä, että hyvään elämään kuuluu se, että on mahdollisimman itsenäinen, voi päättää omista asioistaan ja osaa sanoa mitä haluaa ja mitä ei. Oppilaamme odottavat tietojensa ja käsitystensä ja ennen kaikkea itsensä hyväksymistä.

Koulumme työskentelytapoihin kuuluvat oppilaittemme jatkuva kannustaminen ja myönteinen palautteen antaminen, sekä oppilaan ohjaaminen huomaamaan omat kykynsä iloitsemaan niistä ja käyttämään niitä. Oppilaittemme arvostaminen ja itsenäiseen toimintaan rohkaiseminen ja kannustaminen kuuluvat koulumme ihmiskäsityksen perusperiaatteisiin.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.4.2008 | Lähetä palautetta | Tulosta