Olet tässä

   

Kiviniityn koulu

Koulun tavoitteena on yhteistyössä kotien kanssa auttaa nuoria kasvamaan rehellisiksi, sosiaalisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi ja antaa heille jatko-opintoihin tarvittavat perustiedot ja -taidot.

Opetuksessa painotamme yhteistyötaitoja,

oppilaiden osallisuutta ja kestävän kehityksen

periaatteita.

Koulussamme toimivat normaalin opetuksen (7 -9 luokat) lisäksi musiikkipainotteiset luokat, joiden tuntijako poikkeaa muiden luokkien tuntijaosta, sekä valmistavan opetuksen (VALO) ja joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmät maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Oppilasmäärä: 343

   

Luokkien määrä: 19

   

Henkilökunnan määrä: 57


Tiedotteet:


Lukuvuoden 2018-2019 työpäivät

ja lomat Kokkolan kaupungin sivuilta

(linkki alla):

Koulujen työpäivät
Jaksotiedotteet

viidennen jakson jaksotiedote: 

Sivun alkuun

Päivitetty 1.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta