Olet tässä

Koulun historia

Yhteiskoulusta peruskouluun 

Länsipuiston koulu on perustettu vuonna 1898 nimellä Kokkolan Suomalainen Yhteiskoulu. Se oli Keski-Pohjanmaan maakunnan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu ja toimi aluksi kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Koulu annettiin valtion omistukseen vuonna 1918 ja nimi muuttui Kokkolan Yhteislyseoksi. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä 1974 Kokkolan Yhteislyseo siirtyi Kokkolan kaupungin hallintaan ja jaettiin Länsipuiston yläasteeksi ja Länsipuiston lukioksi (vuodesta 1979 Kokkolan yhteislyseon lukio). Länsipuiston yläaste muodostettiin yhteislyseon keskikoulusta ja Kokkolan kansalaiskoulusta. Myöhemmin Mariankadun koulu (sairaalakoulu) on siirtynyt hallinnollisesti osaksi Länsipuiston koulua. Lukion toiminta itsenäisenä kouluna päättyi vuonna 2016, jolloin siitä tuli osa Kokkolan suomalaista lukiota.

Kokkolan yhteislyseon perilliset 

Vaikka peruskoulun yläluokat ja lukio ovat tätä nykyä hallinnollisesti erillään, toimivat Länsipuiston koulu ja Kokkolan yhteislyseon lukio edelleen yhteisissä tiloissa ja henkilökunta on osin yhteistä. Koulut järjestävät myös yhteisiä tilaisuuksia ja teemapäiviä. Yhteislyseon perinteitä vaalii myös entisten oppilaiden ja henkilöstön muodostama Kokkolan yhteislyseon kilta.

Toimitilat

Koulu toimi aluksi vuokratiloissa, kunnes oma koulutalo valmistui Rautatiekadun varrelle 1899 (laajennettuna 1907). Koulu kärsi vuosikymmeniä jatkuvasta tilanahtaudesta, joten 1954 valmistui uusi arkkitehti Elsa Arokallion suunnittelema koulurakennus Länsipuiston pohjoispäähän. Vanha koulurakennus (ns. puulyseo) jäi Kokkolan kansalaiskoulun käyttöön ja palautui peruskoulun myötä takaisin Länsipuiston koulun tiloiksi. Siitä luovuttiin päärakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua 1993. Tuolloin saatiin käyttöön mm. ajanmukaiset kotitalous- ja taitoaineiden opetustilat, auditorio sekä liikuntasali.

KYK Metodistikirkko.jpg
Koulun toiminta alkoi vuokratiloissa Kokkolan metodistikirkossa 1.9.1898.

KYK Olanderin talo.jpg
Joulukuussa 1898 koulu muutti toisiin vuokratiloihin Hallbäckin taloon, jossa toimittiin marrakuuhun 1899.

Vanha yhteislyseo.jpg
Oma koulutalo (vanha puulyseo) valmistui vuonna 1899 (laajennettuna 1907).

1562;53 VNB.jpg
Nykyinen koulurakennus valmistui vuonna 1954 (laajennettuna 1993).

Länsipuiston koulu.jpg
Länsipuiston koulu nykyisessä asussaan.


Koulun rehtorit:


1898 – 1902 Antti Aarne 
1902 – 1910 Frans Lampola
1910 – 1912 Veli Heikinheimo
1912 – 1919 Frans Lempola
1919 – 1948 Matti Herlevi
1948 – 1951 Aarne Mustonen
1952 – 1973 Kerttu Ylitalo
1973 – 1974 Aimo Juntunen
1974 – 1977 Eila Laurila
1977 – 1993 Seppo Puronvarsi
1994 – 1999 Elsa Husu
1999              Marita Palosaari
1999 – 2012 Erkki Koivukangas
2007 – 2008  Jarmo Rasmus
2012 –           Riitta Liias-Lepistö 


Mikko Metsäranta

Päivitetty 10.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta