Olet tässä

Valinnaisaineet

Valinnaistarjonta-oppaaseen voi tulla pieniä muutoksia.                  

                                                                                                      

Yhteiset oppiaineet 

     7. luokka   

     8. luokka  

     9. luokka  

Äidinkieli ja kirjallisuus  

 3 

   3    

4

Toinen kotimainen kieli*)  

2

2/1

 2/1

Vieras kieli (englanti)

2

2

3

Matematiikka

3

4   

4

Biologia ja maantieto

2

2   

Fysiikka ja kemia 

1

1,5   

1  

Terveystieto

1

1   

1   

Uskonto tai elämänkatsomustieto 

1

1   

1  

Historia

2

2

-

Historia ja yhteiskuntaoppi 

 -

 -

3

Musiikki

1

1

-

Kuvataide

2

-

-

Käsityö  

3

-

-

Liikunta 

2

3

2

Kotitalous  

3

-

-

Oppilaanohjaus   

0,5

0,5

0,5

Valinnaiset oppiaineet

-

6

5

Oppilaan kokonaistuntimäärä

29,5

30,5/29,5

31/30

 *) A2 tai B1 -oppimäärä

Kielikylpy ruotsi R-luokat

Yhteiset oppiaineet 

     7. luokka   

     8. luokka  

     9. luokka  

Äidinkieli ja kirjallisuus  

 3 

   3    

4

Toinen kotimainen kieli*)  

3

3

 4

Vieras kieli (englanti)

2

3

3

Matematiikka

3

4  

4

Biologia ja maantieto

2

2   

Fysiikka ja kemia 

1

1,5   

1  

Terveystieto

1

1   

1   

Uskonto tai elämänkatsomustieto 

1

1   

1  

Historia

2

2

-

Historia ja yhteiskuntaoppi 

 -

 -

3

Musiikki

1

1

-

Kuvataide

2

-

-

Käsityö  

3

-

-

Liikunta 

2

3

2

Kotitalous  

3

-

-

Oppilaanohjaus   

0,5

0,5

1

Valinnaiset oppiaineet

-

4

4

Oppilaan kokonaistuntimäärä

30,5

30,5

32

 *) A1

Kielikylpy englanti E-luokat

Yhteiset oppiaineet 

     7. luokka   

     8. luokka  

     9. luokka  

Äidinkieli ja kirjallisuus  

 3 

   3    

4

Toinen kotimainen kieli*)  

2

2

 2

Vieras kieli (englanti)

3

4

4

Matematiikka

3

4   

4

Biologia ja maantieto

2

2   

Fysiikka ja kemia 

1

1,5   

1  

Terveystieto

1

1   

1  

Uskonto tai elämänkatsomustieto 

1

1   

1  

Historia

2

2

-

Historia ja yhteiskuntaoppi 

 -

 -

3

Musiikki

1

1

-

Kuvataide

2

-

-

Käsityö  

3

-

-

Liikunta 

2

3

2

Kotitalous  

3

-

-

Oppilaanohjaus   

0,5

0,5

1

Valinnaiset oppiaineet

-

4

4

Oppilaan kokonaistuntimäärä

30,5

30,5

31

 *) A2 

Valinnaiskurssin valitseminen tarkoittaa sitoutumista aineen opiskeluun!

Lue opas huolellisesti läpi ennen kuin teet valintasi. Valinnoista on hyvä keskustella kotona yhdessä vanhempien kanssa. On hyviä ja huonoja syitä valita valinnainen. Hyviä ovat esimerkiksi kiinnostus aineeseen, halu oppia uusia taitoja, halu haastaa itseään lisää tai halu saada käytännön aineen kautta vaihtelua opiskeluun. Huonoja syitä valita valinnainen on kopioida kaverin valinnat tai valita aine, johon ei ole valmis panostamaan. 

Sinun tulee merkitä valinnaisainelomakkeeseen varsinaisten valintojesi lisäksi varavalinnat, jotka tulevat valituiksi mikäli jotakin valinnoistasi ei voida toteuttaa. Kun valinnaisaineet on valittu ja valinnaisryhmät luotu, valintoja ei voi enää vaihtaa.  

7.luokalla päättyvät oppiaineet antavat tilaa valinnaisille

Pakollinen musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous loppuvat 7.luokalla. Näitä aineita ei siis enää opeteta koko luokalle 8. ja 9.luokan aikana. Tilalle tulevat valinnaiset oppiaineet.

Kyseisten aineiden 7. luokan keväällä saatu numero siirtyy suoraan päättötodistukseen. Kunkin luokan kannattaa tarkistaa missä jaksoissa yllä mainitut aineet päättyvät ja milloin on viimeinen tilaisuus vaikuttaa aineen arviointiin.

HUOM: Jotta voit tehdä onnistuneita valintoja sinun on: 1) Harkittava tarkoin, mistä aineista pidät ja mistä aineista sinulle on hyötyä tulevaisuudessa, 2) tiedettävä montako tuntia valinnaiskursseja tarvitset 8.luokalle ja 9.luokalle, 3) tutustuttava millaisissa paketeissa niitä tarjotaan –pitkissä ja lyhyissä. 4) Oman valinnaispalettisi voit kerätä eri tavoin kunhan reunaehdot (ks. viereinen sivu) täyttyvät. 5) Onnea matkaan, kysymällä saat ohjausta!

Valinnaiset kurssit on jaettu pitkiin ja lyhyisiin valintoihin. (Lisäksi kirjallisuusdiplomi kurssi on ns. keskipitkä.)

Pitkät kurssit kestävät 8. JA 9. luokan ajan ja niitä opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran. Pitkää ainetta opiskellaan kahden vuoden ajan, tyypillisesti  kaksi tuntia viikossa, neljässä jaksossa.

Pitkät valinnaisaineet (2-vuotiset kurssit) arvioidaan numeroin (4-10).

Lyhytkurssit kestävät 8. TAI 9.luokan ajan ja niitä opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin verran. Tähän oppaaseen on erikseen merkitty mitkä ovat 8.luokan lyhytvalintoja ja mitkä 9.luokan lyhytvalintoja.

Lyhyttä kurssia on yhden vuoden ajan (8.tai 9.lk riippuen kurssista) keskimäärin tunti viikossa. Tyypillisesti lyhyt kurssikin järjestetään kaksoistunteina, jolloin ainetta opiskellaan kahden jakson ajan 2 tuntia viikossa. 

Lyhytkurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnilla

 • Keskipitkä kurssi (= vain kirjallisuusdiplomi) kestää 8. JA 9.luokan ajan. Sitä opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin verran niin 8. kuin 9.luokalla. Kirjallisuusdiplomi arvioidaan hyväksytty/ hylätty arvioinnilla. Kirjallisuusdiplomi koostuu muutamista yhteisistä tapaamisista, mutta pääosin työ tehdään kotona lukemalla ja raportoimalla lukemaansa. Kurssin voi ottaa ylimääräisenä aineena tai se voi sisältyä oppilaan valinnaistuntimäärään.

Paljonko valinnaisia tarvitaan?

Luokka                             Valintoja 8.luokalle        Valintoja 9.luokalle

7A, 7B, 7C, 7D                 6 tuntia                              5 tuntia

7E                                      4 tuntia                              4 tuntia

7R                                      4 tuntia                              4 tuntia       (tunti= vuosiviikkotunti)

Luokkien 7A, 7B, 7C ja 7D oppilaiden on valittava

 • 6 vuosiviikkotuntia kahdeksatta luokkaa varten ja
 • 5 vuosiviikkotuntia yhdeksättä luokkaa varten.
 • Valittava vähintään 2 pitkää valintaa, joista toisen on oltava päättyvä taito- ja taideaine.
 • Nämä kriteerit ja määrät täyttyvät kun oppilas valitsee 3 pitkää valintaa ja yhden lyhyen valinnan 8.luokalle TAI 2 pitkää valintaa ja 3 lyhyttä valintaa 8.luokalle ja 2 lyhyttä valintaa 9.luokalle.

Englannin kielikylpy

 • 7E luokkalaiset valitsevat valinnaisaineista 4:n vuosiviikkotunnin edestä kahdeksatta luokkaa ja 4:n vuosiviikkotunnin edestä yhdeksättä luokkaa varten.
 • 7E luokan oppilaiden on valittava vähintään yksi pitkä valinta. Heillä on mahdollisuus valita 1-2 pitkää ja täydennyksenä lyhytkursseja, jotta 4 vuosiviikkotuntia tulee täyteen.
 • Kielikylpykursseja järjestetään kahden vuosiviikkotunnin edestä 8.luokalla ja yhden vvt:n edestä 9.luokalla. Nämä ryhmän yhteiset kurssit vähentävät oppilaiden omaa valinnaisuutta. Kielikylpykurssit on esitelty oppaan lopussa.

Ruotsin kielikylpy

 • 7R luokka valitsee valinnaisia 4 vuosiviikkotuntia kahdeksatta luokkaa ja 4 vvt. yhdeksättä luokkaa varten.
 • 7R luokan oppilaiden on valittava vähintään yksi pitkä valinta. Heillä on mahdollisuus valita 1-2 pitkää valintaa ja täydennyksenä lyhytkursseja, jotta 8.luokalla tulee täyteen 4 vvt. ja 9.luokalla 4 vvt.
 • Kielikylpykursseja järjestetään yhden vuosiviikkotunnin edestä 8.luokalla ja yhden vuosiviikkotunnin edestä 9.luokalla. Nämä kurssit on esitelty oppaan lopussa. Lisäksi ruotsin kielikylpyoppilaat opiskelevat englannin kieltä kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana yhden vuosiviikkotunnin enemmän kuin yleensä A2 kieltä opiskellaan. Näistä syistä luokan valinnaismäärä on pienempi.

Sivun alkuun

Päivitetty 9.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta