Olet tässä

Tervetuloa Mäntykankaan koulun kotisivuille!

Koulumme tarjoaa yleisopetusluokkien lisäksi opetusta koko kaupungin alueen oppilaille musiikkiluokilla ja pajaluokassa Elban Lasselassa. Pajaluokassa on tarkoitus tukea pääsääntöisesti perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaita erityisten opetusjärjestelyiden avulla (perusopetuslaki 18 §) sekä tarjota varhaista puuttumista oppilaan oppimisen, toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen haasteisiin. 

Koulun oppilasmäärä on n. 280 oppilasta. Oppilaista on muodostettu 12 yleisopetuksen perusopetusryhmää, joista neljä toimii musiikkiluokkina. Toteutamme koululla joustavia opetusjärjestelyjä kolmiportaisen tuen piirissä olevien oppilaiden kanssa. Lisäksi meillä on luokkamuotoinen erityisopetuksen ryhmä pidennetyn oppivelvollisuuden omaaville oppilaille.    

Perinteisen viihtyisästi vuonna 2007 peruskorjattu taito- ja taidepainotteinen koulu tarjoaa opiskelulle nykyaikaiset tilat. Kuvataiteen luokat, oppimispesä, koulukirjasto, musiikkisali, luovan ilmaisun tila, liikunta- ja ruokasalit antavat virikkeitä opiskeluun.

Koulumme sijaitsee kaupungin keskustan läheisyydessä, mikä mahdollistaa sivistyspalvelujen monipuolisen käytön (esim. kirjasto, museot, konservatorio, liikuntapalvelut, luontokoulu). Kaupungin lähiliikuntapaikaksi valjastettu koulua ympäröivä piha-alue peliareenoineen ja leikkivälineineen liikuttaa lapsia väli- ja liikuntatunneilla sekä vapaa-ajalla.

Toiminta-ajatuksemme

Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja yhteistoiminnallisuutta opiskeluun kouluviihtyvyyden lisäämiseksi.  Aktiivisen oppilaskuntatoiminnan, monipuolisten opetusmenetelmien, tiimi- ja rinnakkaisopettajuuden sekä tieto- ja viestintäteknologian mielekkäällä käytöllä pyrimme motivoimaan oppilaita opiskeluun.

Lukuvuoden teemat ja hankkeet

Lukuvuotemme teemoja ovat sähköisen oppimisympäristön kehittäminen, kouluviihtyvyyden vahvistaminen ja liikunnan lisääminen koulupäivän aikana. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: Liikkuva Koulu, Tulevaisuuden peruskoulun kehittämisverkosto Majakka, syväoppiminen (NPDL) ja kielenopetuksen varhentaminen (2. luokat) sekä kielimaistiainen ranska, saksa ja ruotsi (3. luokat).På svenska

In English

Sivun alkuun

Päivitetty 20.6.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta