Olet tässä

Mariankadun koulu on sama kuin sairaalakoulu

Nimestään huolimatta sairaalakoulu ei ole sairaalan koulu vaan on yksi Kokkolan kaupungin kouluista ja kuuluu hallinnollisesti Länsipuiston koulun alaisuuteen. Sairaalakoulussa on tällä hetkellä neljä perusopetusryhmää, jossa jokaisessa on opettajan lisäksi ryhmäkohtainen avustaja. Koulun antama opetus on suunnattu   pääosin suomenkielisille oppilaille, mutta koulun yhdessä opetusryhmässä on valmius opettaa myös ruotsinkielisiä oppilaita. Kaikki ryhmät ovat yhdysluokkia ja ryhmien kokoonpanot muuttuvat useasti vuoden aikana. Oppilaita ei ryhmitellä pelkästään vuosiluokan perusteella vaan oppimistaitojen ja - edellytystensä mukaan. Jokaisessa opetusryhmässä voi olla sekä osasto-oppilaita että avo-oppilaita. Koulun rehtorina toimii Länsipuiston koulun rehtori, joka huolehtii pääsääntöisesti talous- ja hallintoasioista. Mariankadun koulun apulaisrehtori vastaa puolestaan opetukseen ja oppilasasioihin liittyvistä asioita. Koululla on oma opetussuunnitelma, mutta pääsääntöisesti noudatamme oppilaan oman koulun opetussuunnitelmaa. 

Sairaalaopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Sairaalaopetus on aina myös erityisopetusta huolimatta siitä, onko oppilas otettu tai siirretty erityisopetukseen. Oppilaan sairaalaopetuksen paikka määräytyy erikoissairaanhoidon potilasalueen mukaisesti, ja tämän vuoksi Mariankadun koulussa voi opiskella koko sairaanhoitopiirin alueelta tulevat oppilaat, ei pelkästään Kokkolan kaupungin oppilaat. 

Sivun alkuun

Päivitetty 14.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta