Olet tässä

Säännöt ja ohjeet

VEIKKO VIONOJAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2014 luonnos  (opettajakunta ja oppilaskunta / kaikki oppilaat käsitellyt)

  vaakuna.gif

KOKKOLAN KAUPUNKI

KARLEBY STAD

 Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallisuus, viihtyisyys ja työrauha koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. 

Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen johtokunnan päätöstä.

 

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § - 36 §). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).

 Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita:

 1 Koulun ilmapiiri ja toimintatavat

 Ole kohtelias: tervehdi, kiitä ja auta.
Älä käytä asiatonta tai loukkaavaa kieltä.
Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa.
Huolehdi koulutehtävistäsi. Tekemättömät kotitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen sopimalla siitä huoltajien kanssa
Edistä koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä. Hyväksy erilaisuus, arvosta toista ja yhdenvertaisuutta.

2 Oma ja yhteinen omaisuus

 Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista.
Huolehdi omat varusteesi (esim. liikuntavarusteet) niille varatuille paikoille ja vie ne kotiin silloin, kun niitä ei tarvita.
Älä ota luvatta toisen omaa.
Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat.
Jos sinulla on matkapuhelin, huolehdi siitä ettei se aiheuta koulupäivän aikana häiriötä.

3 Välitunti

 Lähde ripeästi välitunnille. Kävele käytävässä, älä juokse sisätiloissa.
Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa.
Pukeudu asiallisesti sään mukaan.
Huomioi oma ja muiden turvallisuus sekä ole reilu kaveri leikeissä ja peleissä.
Lumipallojen heittelystä sovitaan erikseen

  4 Ruokailu

 Jonota rauhassa vuoroasi.
Ota ruokaa sen verran kun syöt.
Maista kaikkea ruokaa ja noudata ravitsemusohjeita.
Noudata kauniita ruokailutapoja.
Palauta astiat asianmukaisesti.

 5 Koulumatka

 Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja -kuljetuksessa.
Oman ja muiden turvallisuuden takia noudata liikennesääntöjä.

Tieliikennelain (90 §/2002/954) mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.
Älä viivyttele turhaan koulumatkalla.
Koulupäivän aikana säilytä polkupyörääsi pyörätelineessä.

 6 Poissaolot

 Pyydä aina lupa poissaoloon. Luvan myöntää opettaja tai rehtori.
Ilmoita sairaudesta aamulla koululle.
Poissaolon aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle.
Luvattomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu tai rangaistus.  

 7 Vastuu

 Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

Toisen kiusaaminen tai häirintä on ehdottomasti kiellettyä.
Ilmoita välittömästi koulun henkilökunnalle sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta.
Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi (Perusopetuslaki 35 §).
Koulurakennuksessa ja koulun alueella tupakointi on tupakkalain 12 §:n (2010/698) nojalla kielletty.

Myös muiden tupakankaltaisten tuotteiden kuten sähkötupakan ja nuuskan käyttö on kielletty.Sivun alkuun

Päivitetty 9.5.2014 | Lähetä palautetta | Tulosta