Du är här

Utvärderingssamtal åk 7-8

15.1.2020

Utvärderingssamtal förs en gång om året i åk 7-8 i Karleby före vecka 9. I utvärderingssamtalet deltar vårdnadshavaren/vårdnadshavarna, eleven och läraren.

Läraren meddelar tidpunkten för samtalet. Före samtalet fyller alla elever i åk 7-8 i en elektronisk självvärdering i Wilma. 


Vårdnadshavarna kan bekanta sig med elevens självvärdering före samtalet genom att logga in på Wilma och öppna blanketten för utvärderingssamtal (se anvisningar här till höger).  Självvärderingen består av åtta frågor. 

Under samtalet diskuterar man elevens skolgång och fastställer mål utgående från elevens styrkor.

Upp

Uppdaterad 15.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut