Du är här

Hermanshagen - Hermanninhaka

13.10.2016

När det inte finns reserveringar och planen är olåst är den öppen för allmänheten.

Genast när snön har smultit bort kan planen börja användas.

Notera att på grund av byggarbeten är belysningen frånkopplad hela våren. Det borde inte vara ett större problem för belysningen brukar behövas närmast på hösten i de sista turerna på kvällen.

Trots att det pågår renoveringsarbeten på Donnerska kommer planen att kunna användas hela våren, sommaren och hösten enligt de uppgifter skolan fått i mars 2019.


Föreningar kan reservera turer utanför skoltid. Reservering kan nu göras för 2019.

Vardagar med skoldag mellan kl. 16-21.00.

Veckoslut och lovdagar mellan kl. 10-21.00.

Genast när snön har smultit bort kan planen börja användas.

Notera att på grund av byggarbeten är belysningen frånkopplad hela våren. Det borde inte vara ett större problem för belysningen brukar behövas närmast på hösten.

Föreningar och samfund med barn- och ungdomsverksamhet har förtur och kan reservera tider av skolan på adressen donnerska@kokkola.fi .

Var vänlig och gör reservering i god tid. Vi kan inte garantera att reserveringen blir inskriven om den kommer t ex först föregående dag.

Ifall turer blir oanvända utan giltig orsak två gånger i rad ges turen åt någon annan. (Dåligt väder i form av regn är en giltig orsak.)

Reserverade turer kan inte ges vidare.

När det inte finns reserverade turer är planen öppen för allmänheten. 

Ifall det uppstår problem på planen och grannarna störs så håller vi planen låst utanför skoltid.

Ifall det är aktuellt med prioriteringar i fördelning av turer så räknas tyngdpunkter utgående från vilka föreningars och samfunds verksamhet eleverna i Donnerska skolan och KSG deltar. Dessutom ges prioritet åt de lågstadier, förskolor och daghem varifrån barnen senare kommer till Donnerska skolan.

Ifall det finns skolans egen verksamhet t ex en klass som har gemensam aktivitet med föräldrar på kvällen så har det förtur.

Hermanshagen har byggts med stöd av Brita Maria Renlunds minne rs http://britamariarenlundsminne.fi/

Upp

Uppdaterad 15.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut