Du är här

Kyrkbackens skola


Kyrkbackens skola verkar för tillfället i fastigheten Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman vid Vingesgatan 18.

Förskolegruppen: 8
Elevantal: 89
Antal klasser: 6
Personal: 7 lärare, 2 skolgångshandledare, 1 skolsekreterare 1 dag /vecka

Aktuellt läsåret 2018-2019:

Från och med den 1.8.2016 tog vi i bruk den nya läroplanen. Bekanta dig med Karleby stads lokala läroplan här:  Läroplansgrunder för svenskspråkiga skolor i KarlebyUpp

Uppdaterad 14.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut