Du är här

Öja skola

Öja skola är en liten byskola som ligger naturskönt invid havet, ca 20 km från Karleby centrum. Öja byacenter, som också används av skolan, ligger beläget bredvid skolbyggnaden. I byacentret finns också Öja daghem och förskola.

Tack vare skolans naturnära läge används också närmiljön i undervisningen, såsom skidning, simning och naturvandringar. Skolan hör till projektet "En skola i rörelse".

I skolan fungerar ett elevråd med klassrepresentanter från de olika klasserna. Eleverna får i elevrådet vara med och påverka sådant som berör deras vardag. I en liten skola är det naturlig del av skolarbetet att ha klassöverskridande projekt och att äldre elever hjälper de yngre.

Skolan har också en aktiv Hem och Skola-förening som hjälper till att ge en guldkant på vardagen i skolan. Det genom att understöda sådant som utfärder, lägerskolor, teknisk utrustning och rastredskap.

Föreningen Folkhälsan i Öja sköter om eftisverksamheten för elever i åk 1-3.

Elevantal: 33
Antal klasser: 2
Antal lärare: 2

Meddelanden »                                                            

 

Upp

Uppdaterad 3.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut