Du är här

Villa skola

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är bland de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området.

Skolan erbjuder mångsidig undervisning inom alla tre stödområdern, allmän, intensifierat och särskilt stöd. Sedan 1994 har skolan integrerat elever i behov av olika stödformer i vår undervisning.

Villa skola totalrenoverades 2010-11 och kan idag erbjuda undervisning i moderna utrymmen med modern utrustning, där vi tänkt på såväl elevers som personalens ergonomi.

I skolan fungerar förskola med 22 förskolebarn, grundläggande undervisning i åk 1-6 med 132 elever. Skolan har också en undervsinginsgrupp för elever med undervisning inom verksamhets områden.

Vi kan också erbjuda morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf samt staden.

Club Villa rf, skolans hem och skola- förening , som också fungerar som skolans föräldraråd, är en aktiv och trygg länk i samabetet mellan hem och skola.

Villa skola blir 150 år  02.09.2019. Dagen firas med elevfest och inbjudna gäster. Skolan håller öppet hus vecka 36 från tisdag- fredag mellan kl 9.00- 13.00

Temat för läsåret 2019-20 är positivt bemötande, samt 

Villa 150 år, Karleby 400 år

Förskolan: Hallon och Blåbär, 22 förskolebarn

Skolans elevantal : 134elever

Klasser : 0-6

Personal : förskolan: 2 förskollärare, 3 barnskötare.

                   skolan: 6 lärare, 1 rektor + timlärare, 2 timlärare ,  3 speciallärare, 10 skolgångshandledare
   

Upp

Uppdaterad 1.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut