Du är här

Villa skola

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är bland de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området.

Skolan erbjuder mångsidig undervisning inom alla tre stödområdern, allmän, intensifierat och särskilt stöd. Sedan 1994 har skolan integrerat elever i behov av olika stödformer i vår undervisning.

Villa skola totalrenoverades 2010-11 och kan idag erbjuda undervisning i moderna utrymmen med modern utrustning, där vi tänkt på såväl elevers som personalens ergonomi.

I skolan fungerar förskola med 23 förskolebarn, grundläggande undervisning i åk 1-6 med 133 elever.

Vi kan också erbjuda morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf samt staden.

Club Villa rf, skolans hem och skola- förening , som också fungerar som skolans föräldraråd, är en aktiv och trygg länk i samabetet mellan hem och skola.

Temat för läsåret 2018-19 är

Vår gemensamma värld

Förskolan: Hallon och Blåbär, 23 förskolebarn

Skolans elevantal : 133 elever

Klasser : 0-6

Personal : förskolan: 2 förskollärare, 3 barnskötare.

                   skolan: 6 lärare, 1 rektor + timlärare, 1 timlärare ,  3 speciallärare, 9 skolgångshandledare
   

Upp

Uppdaterad 2.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut