Du är här

Vittsar skola

Vittsar skola ligger ca. 5 km norr om stadskärnan på ett naturskönt område vid Perho å. Bakom skolan finns en skog där eleverna byggt en kojby. Perho Å:s vandringsled börjar från skolans gårdsplan.

Skolan satsar bla. på rörelse, det svenska språket och ett nära samarbete över klassgränserna. Skolan värdesätter traditioner men är även öppen för förändringar. I den dagliga undervisningen ses teknik som ett värdefullt redskap, men den behöver alltid basera sig på goda pedagogiska grunder.

Skolan har kapacitet att ta emot ca 90 barn (inklusive förskolan)men för tillfället ligger antalet skol-/förskolebarn på runt 60. Skolan och förskolan har helt naturligt ett nära och bra samarbete, vilket givetvis förenklar övergången förskola-skola. I vindsvåningen intill förskolan drivs också Eftis-verksamhet.

Vittsar Hem och Skola är en aktiv förening som förgyller skolvardagen på olika sätt. Föreningen brukar ordna diverse evenemang, stå för vissa nyanskaffningar samt också understöda lägerskolor och skolutfärder.


Förskolegruppen: 13
Elevantal: 44
Antal klasser: F-6
Antal personal: 6

Upp

Uppdaterad 22.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut