Olet tässä

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Monikulttuurinen Kokkola

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat ihmiset ovat kasvava ryhmä myös Kokkolan seudulla. Muista kieli- ja kulttuuriryhmistä tulleet lapset ovat oikeutettuja opetuksellisiin tukitoimiin. Peruskouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille järjestetään  valmistavaa opetusta Hollihaan, Koivuhaan ja Kiviniityn kouluissa. Aikuisten perehdyttämisopetuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavat mm. Kokkolan seudun opisto ja Aikuisopisto yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Suomessa vakituisesti asuvalla maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä ulkomaalaistoimiston ja työvoimaviranomaisten kanssa. Myös alle 18-vuotiaalle  voidaan laatia tarvittaessa kotoutumissuunnitelma. Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelmalla pyritään  edistämään maahanmuutajien  kotoutumista Kokkolaan sekä luomaan pohjaa monikulttuuriselle, kansainväliselle  ja  avoimelle kaupunkikuvalle. 

Sivun alkuun

Päivitetty 15.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta