Du är här

Elev - och studerandevård

Ellevvård

Inom Karleby stad finns ca 9 300 barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning som omfattas av elevhälsa. Elevhälsa genomförs enligt lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar även tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.


Ledande kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Tel. 040 8068 438

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Kokkolan suomalainen lukio, Kiviniityn toimipiste
- Kokkolan suomalainen lukio, Yhteislyseon toimipiste (1/2)

Ansvarig kurator Pauliina Luoto 
Tel. 040 8068 399

- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin ja Rytimäen koulu ja esiopetus


Ansvarig kurator Carola Holmbäck-Puskala 
Tel. 050 4303 370

- Karleby svenska gymnasium
- Hollihaan koulu ja esiopetus 
- Såka skola och förskola


Kurator Carola Sandbacka                                                      
Tel. 040 4892 206        

- Donnerska skola
- Chydenius skola och förskola
- Kyrkbackens skola och förskola
- Öja skola och förskola


Kurator Mia Tynjälä                 
Tel. 044 7809 169 

- Kiviniityn koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus

Kurator Mia Saarela        
Tel. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Villa skola och förskola


Kurator Eva-Maria Karlström
Tel. 040 4892 147

- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus


Kurator Anna-Maija Seppä 
Tel. 044 7809 170

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus


Kurator Tuija Tuomala                     
Tel. 044 7809 382

- Torkinmäen ja Kaustarin koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus


Kurator Mari Parkas
Tel. 040 8068 213

- Länsipuiston koulu
- Länsipuiston lukio (1/2)
- Lohtajan koulu 
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus


Kurator Salla Taskila
Tel. 040 8068 211

- Ammattiopisto: Liiketoiminta, It-media-alat
- Koservatorio

Kurator Maria Indola
Tel. 040 8068 212

- Ammattiopisto: Teollisuus ja logistiikka, rakennusalat


Kurator Simo Säippä
Tel. 044 7809 046

- Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala
- Ammattiopisto: Valma
- Ammattiopisto: Kälviän Nuka
- Erityisammattiopisto Luovi


Skolpsykologer

Skolpsykologen jobbar med elevers och studerandes välbefinnande som en del av elevvården. Till skolpsykologens centrala arbetsuppgifter hör att främja elevernas och studerandes välmående främst ur ett skol- och inlärningsperspektiv. Utöver detta ser skolpsykologen till elevens eller studerandens helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen remittera vidare till andra stödenheter.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller studeranden, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder samt olika former av arbete på klass- eller gruppnivå. Skolpsykologens arbete är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikten. Vid önskan om en utredning angående elevens/studerandens inlärning bör skolpsykologen konsulteras innan remissen görs, detta gäller både skolpersonalen och andra samarbetspartners. Det här underlättar skolpsykologens jobb och hjälper till med att hålla utredningsköerna under kontroll. Det är specialläraren som skickar remiss till skolpsykologens utredning av inlärningsfärdigheter.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan alltid ta kontakt med skolpsykologerna via telefon eller Wilma.


Ledande skolpsykolog Johanna Puumala  

Tel. 040 8065 352

- Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio
- Kiviniityn koulu
- Kontaktperson för följande skolor: Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus, Marinkaisten koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Roosa Di Baldo  onsdag - fredag

Tel.  050 432 6414

- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus
- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Kontaktperson för följande skolor: Ruotsalon koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Tiia Kyhyräinen

Tel. 040 4892 236

- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus
- Länsipuiston koulu
- Kontaktperson för följande skolor: Isokylän koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Anna-Karin Noromies  onsdag - fredag

Tel. 040 8068 426

- Chydenius skola och förskola
- Kyrkbackens skola och förskola
- Villa skola och förskola
- Kontaktperson för följande skolor: Såka skola och förskola, Donnerska skolan, Öja skola och förskola

Skolpsykolog Helena Lindbäck

Puh. 040 8066 034

- Lucina Hagmanin koulu
- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Kontaktperson för följande skolor: Karleby svenska gymnasium

Skolpsykolog Anna Savolainen  tisdag - fredag

tel. 040 8068 427

- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Hakalahden koulu
- Kokkolan suomalainen lukio
- Kontaktperson för följande skolor: Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Milla Sulonen

Tel. 040 8065 996  

- Ammattiopisto
- Kontaktperson för följande skolor: Torkinmäen koulu ja esiopetus, Kaustarin koulu ja esiopetus                                      

Skolpsykolog Annika Söderholm    Borta tillsvidare

Upp

Uppdaterad 11.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut