Du är här

Elev - och studerandevård

Ellevvård

Inom Karleby stad finns ca 9 300 barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning som omfattas av elevhälsa. Elevhälsa genomförs enligt lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar även tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.


Ledande kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Tel. 040 8068 438

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Mariankadun koulu
- Vastaavan kuraattorin vastuualueena kaikki suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt, alakoulut ja yläkoulut, lukiot ja ammattiopisto


Grundutbildning

Kurator Carola Sandbacka                                                      
Tel. 040 4892 206        

- Karleby svenska gymnasium
- Donnerska skolan
- Chydenius skola och förskola
- Såka skola och förskola
- Öja skola och förskola


Kurator Mia Tynjälä                 
Tel. 044 7809 169 

- Kiviniityn koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Kurator Mia Saarela        
Tel. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Kyrkbackens skola och förskola
- Villa skola och förskola


Kurator Eva-Maria Karlström
Tel. 040 4892 147

- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus


Kurator Anna-Maija Seppä 
Tel. 044 7809 170

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus


Kurator Tuija Tuomala                     
Tel. 044 7809 382

- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus


Kurator Mari Parkas
Tel. 040 8068 213

- Länsipuiston koulu
- Kokkolan suomalainen lukio / Länsipuisto
- Lohtajan koulu 
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus


Kurator Saija Kivinen
Tel. 040 8068 399

- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus


Yrkesutbildning:


Kurator Maria Indola
Puh. 040 8068 212

- Rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat
- Luovin tuotantokoulu

Kurator Laura Sahlgren
Puh. 040 8068 211

- Liiketoiminta-, ruoka- ja puhtauspalvelut, IT- ja media-alat
- Konservatorio


Kurator Simo Säippä
Puh. 044 7809 046

- Sosiaali- ja terveysala
- Valma, Luovi, Nuva
- Kokkolan suomalainen lukio / Kiviniitty


Skolpsykologer

Skolpsykologen jobbar med elevers och studerandes välbefinnande som en del av elevvården. Till skolpsykologens centrala arbetsuppgifter hör att främja elevernas och studerandes välmående främst ur ett skol- och inlärningsperspektiv. Utöver detta ser skolpsykologen till elevens eller studerandens helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen remittera vidare till andra stödenheter.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller studeranden, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder samt olika former av arbete på klass- eller gruppnivå. Skolpsykologens arbete är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikten. Vid önskan om en utredning angående elevens/studerandens inlärning bör skolpsykologen konsulteras innan remissen görs, detta gäller både skolpersonalen och andra samarbetspartners. Det här underlättar skolpsykologens jobb och hjälper till med att hålla utredningsköerna under kontroll. Det är specialläraren som skickar remiss till skolpsykologens utredning av inlärningsfärdigheter.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan alltid ta kontakt med skolpsykologerna via telefon eller Wilma.


Ledande skolpsykolog Johanna Puumala  
Tel. 040 8065 352

På semester 6.7. - 3.8.2020

- Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio
- Kiviniityn koulu
- Kontaktperson för följande skolor: Mäntykankaan koulu ja esiopetus, Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus, Marinkaisten koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Tiia Kyhyräinen
Tel. 040 4892 236

På semester 13.7. - 2.8.2020

- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus
- Länsipuiston koulu
- Kontaktperson för följande skolor: Isokylän koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Anna-Karin Noromies
Tel. 040 8068 426

Borta tillsvidare

- Donnerska skolan
- Karleby svenska gymnasium
- Svenska lågstadier och förskolor

Skolpsykolog Helena Lindbäck
Puh. 040 8066 034

På semester 29.6. - 2.8.2020

- Lucina Hagmanin koulu
- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Kontaktperson för följande skolor: Ruotsalon koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Anna Savolainen
Tisdag-fredag, tel. 040 8068 427

På semester 8.6. - 6.8.2020

- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Hakalahden koulu
- Kokkolan suomalainen lukio
- Kontaktperson för följande skolor: Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Milla Sulonen
Tel. 040 8065 996  

På semester 29.6. - 2.8.2020

- Ammattiopisto 
- Kontaktperson för följande skolor: Torkinmäen koulu ja esiopetus, Kaustarin koulu ja esiopetus                                      

Skolpsykolog Annika Söderholm

Borta tillsvidare

Upp

Uppdaterad 5.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut