Du är här

Bedömning av lärande

Från elevbedömning till bedömning av lärande fr.o.m. 1.8.2016

Den nya läroplanen har tagits i bruk 1.8.2016 i årskurserna 1-6. Läroplanen tas i bruk stegvis så att i årskurs 7 har den nya läroplanen tagits i bruk 1.8.2017, i årskurs 8 fr.o.m. 1.8.2018 och i årskurs 9 fr.o.m. 1.8.2019. Bedömning av lärande har fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen samt i den lokala läroplanen.   

Enligt lagen om grundläggande utbildning är syftet med bedömningen att handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning. Elevernas lärande, arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt. Dessa syften ska utgöra utgångspunkt för utvecklandet av bedömningskulturen i den grundläggande utbildningen. Tyngdpunkten läggs på bedömning som främjar lärande.

Skolorna utvecklar en utvärderingskultur som kännetecknas av:

• en uppmuntrande atmosfär

• ett tillvägagångssätt som främjar delaktighet, diskussion och samverkan

• stöd till elevens förståelse av den egna inlärningsprocessen samt synliggörande av elevens framsteg under hela inlärningsprocessen

• rättvis och etisk utvärdering

• mångsidig utvärdering

• utnyttjande av kunskapen från utvärderingen i planeringen av undervisningen och övrigt skolarbete.Upp

Uppdaterad 7.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut