Du är här

Anmälan till skolan

Barn som inleder skolgången hösten 2019 i  årskurs 1 (födda år 2012) får per post ett meddelande om att skolplats har reserverats för dem vid Karleby stads grundläggande utbildning.


Enligt lagen om grundläggande utbildning (6 §, 2 mom) ska kommunen anvisa en närskola åt läropliktiga elever. Eleven kan också ansöka om inträde till en annan skola. Vid fastställandet av undervisningsgrupper är det möjligt att alla önskemål inte kan uppfyllas.  

Anhållan om rätt att inleda skolgången ett år tidigare eller ett år senare än vad som bestäms, inlämnas till bildningscentralen (blanketter fås från bildningscentralen).

Ett barn kan ha förlängd läroplikt om han eller hon på grund av ett handikapp eller sjukdom uppenbarligen inte kommer att kunna uppnå grundundervisningens mål inom den tid det står i lagen. I så fall börjar läroplikten det år barnet fyller sex år (Lagen om grundläggande utbildning, 25 § 2 mom). Barnet ska inleda förskolan det år läroplikten börjar (Lagen om grundläggande utbildning, 26 §).

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan genom att fylla i en elektronisk Wilma-blankett. Anvisning och information om skolorna postas till vårdnadshavarna vecka tre (3). Anmälan sker via Wilma-programmet senast 11.2.2019. Vårdnadshavarna kan också anmäla sitt barn till skolan genom att fylla i en pappersblankett. Blanketter fås från bildningscentralen, tfn. 040 806 5243. Blanketten returneras  till Karleby stads bildningscentral, PB 43, 67101 Karleby. Besöksadress: Strandgatan 16 (5. vån.), 67100 Karleby (senast 11.2.2019). 

Vänligen kontakta bildningscentalen, ifall Ni inte fått det postade brevet.

Förfrågningar besvaras av skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn. 044 780 9258, e-post: per-olof.nystom(at)kokkola.fi och av servicesekreterare Niini Hankaniemi, tfn 040 806 5243, e-post: niini.hankaniemi(at)kokkola.fi, samt skolornas rektorer.

Upp

Uppdaterad 15.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut