Olet tässä

Valinnaisuus

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 

Oikealla sivupalkissa on tarkemmat kuvaukset tarjottavista valinnaisuuksista.

Jokainen koulu päättää itse valinnaisaineiden valintapäivämäärät.

Perusopetuksessa on kolmenlaista valinnaisuutta

  • taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
  • oppilaan valintaan perustuvat valinnaisaineet
  • valinnaiset, oppilaille vapaaehtoiset kielet


Taide- ja taitoaineiden valinnaiset
Kokkolan perusopetuksessa osaamista syventävät taide- ja taitoaineiden vuosiviikkotunnit (2 + 2) ovat oppilaiden valittavia opintoja kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla. Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet ovat kaupunkikohtaisesti yhtenäiset.

Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa. 

Valinnaiset aineet
Kokkolan perusopetuksessa oppilaat valitsevat valinnaisia aineita vuosiluokille 4-6 sekä 8-9.

Vuosiluokilla 4-6 oppilaas voi valita kaksi valinnaisainetta lukuvuoden aikana, yhden syksyllä ja yhden keväällä. Valinnaisaineet ovat kaupunkikohtaisesti yhtenäiset, mutta koulu päättää vuosittain, mitä valinnaisaineita oppilaille tarjotaan valittavaksi. Vuosiluokkien 4-6 aikana jokainen valinnaisaine tulee vähintään kerran oppilaille valittavaksi. Valinnaiset oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kahdeksannella vuosiluokalla oppilas voi valita yhden kahden vuosiviikkotunnin laajuisen ja kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista valinnaista ainetta. Yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas voi valita yhden kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisen aineen ja yhden yhden vuosiviikkotunnin laajuisen. Valittavana on pitkiä ja lyhyitä sekä syventäviä ja soveltavia opintoja. Vuosiluokilla 8-9 on sekä kaupunkikohtaisia että koulukohtaisia valinnaisaineita. 

Vuosiluokilla 8. ja 9 alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty ja vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Vapaaehtoiset kielet
Vapaaehtoinen 4. luokalta alkava A2-kieli (ruotsi, saksa, ranska) opetetaan pääsääntöisesti oppilaan pakollisten vuosiviikkotuntien lisänä tulevana opetuksena. A2-ruotsin opiskelu lisää oppilaan tuntimäärää perusopetuksen aikana kuudella vuosiviikkotunnilla. A2-saksan ja -ranskan opiskelu lisää oppilaan tuntimäärää perusopetuksen aikana 12 vuosiviikkotunnilla. Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.

Valinnainen 8. vuosiluokalla valittava B2-kieli (saksa, ranska, venäjä, espanja, italia) on yksi oppilaan valinnaisista aineista 8. ja 9. luokalla. Tämän kielen opetus toteutetaan oppilaan pakollisten vuosiviikkotuntien puitteissa. Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.

Valinnaisissa aineissa on vuosiluokilla 8 ja 9 tarjolla yhden vuosiviikkotunnin laajuisia vieraiden kielten valinnaisaineita.

Sivun alkuun

Päivitetty 13.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta