Du är här

Valfrihet i den grundläggande utbildningen

Det allmänna målet för de valfria studierna i den grundläggande utbildningen är att fördjupa lärandet, bredda studierna och förbättra förutsättningarna för fortsatta studier. De valfria studierna ger eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån sina egna intressen. Valfriheten stödjer studiemotivationen och utvecklar förmågan att välja.

I högra spalten finns beskrivet de valfria ämnen som erbjuds inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Karleby.


Det finns tre slags valfrihet i den grundläggande utbildningen i Karleby

Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen

Valfria ämnen enligt elevens eget val

Valfria lärokurser i främmande språk


Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen

Eleverna i åk 8 och 9 i den grundläggande utbildningen i Karleby har möjlighet att välja årsveckotimmar (2 åvt + 2 åvt) i konst- och färdighetsämnen.

De valfria konst- och färdighetsämnena bedöms som en del av lärokurserna i den gemensamma undervisningen i konst- och färdighetsämnen och man ger inte separata slutvitsord för dem. Slutbedömningen i konst- och färdighetsämnen görs när studierna i hela lärokursen är genomförda.


Valfria ämnen

Eleverna får välja valfria ämnen i åk 4-6 och åk 8-9. På åk 4-6 kan eleven välja två valfria ämnen, ett för hösten och ett för våren. De valfria ämnen är gemensamma för hela staden, men skolan bestämmer årligen vilka valfria ämnen erbjuds. Skolan erbjuder valfria ämnen på ett sådant sätt att under elevens skoltid från åk 4-6 skall eleven ha haft möjlighet att välja alla ämnen. Valfria ämnen bedöms enligt skalan godkänd-underkänd.

På åk 8 kan eleven välja ett valfritt ämne vars omfattning är två årsveckotimmar och två valfria ämnen vars omfattning är en årsveckotimme. På åk 9 kan eleven välja ett valfritt ämne vars omfattning är två årsveckotimmar och ett kort med en årsveckotimme.  Eleven kan välja mellan korta och långa och fördjupade och tillämpade kurser.

På åk 8-9 bedöms valfria ämnen vars omfattning är mindre än två årsveckotimmar som godkänd-underkänd och valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar med siffervitsord. Ifall ett valfritt ämne som bedömts verbalt anses vara en fördjupad del av ett gemensamt ämne, kan den höja på vitsordet i det gemensamma ämnet.


Ett valfritt B2-språk

Elever i årskurs 8 kan välja ett valfritt B2-språk och detta språk är en del av de valfria ämnen som eleven väljer för åk 8-9. Det valfria B2-språkets omfattning är minst 4 årsveckotimmar.

Upp

Uppdaterad 7.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut