Du är här

Utbildning och fostran

Meddelanden

Verksamheten i Vingen päiväkoti inleds 5.10.2020 (5.6.2020)

I del E i fastigheten vid VIngegatan renoveras permanenta utrymmen för daghemsbruk. Daghemmet Vingen päiväkoti inleder sin verksamhet i de renoverade lokalerna 5.10.2020. Besöksadressen är Roosgatan Läs mera...

Årberättelse för läsåret 2019-2020 (25.5.2020)

Svenska skolor i Karleby har utarbetat en gemensam årsberättelse för läsåret 2019-2020. Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 14.4. - 13.5.2020 (29.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 28.4.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 20.3 - 13.4.2020 (2.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 31.3.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Meddelande om psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan under undantagstillståndet  (23.3.2020)

Elever och studerande har också tillgång till psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan under undantagstillståndet. Vi följer regeringens riktlinjer och anvisningar och vid behov anpassar vi vårt Läs mera...

Ändringar i småbarnspedagogikens kundtjänst på grund av coronaepidemin (17.3.2020)

Småbarnspedagogikens kundtjänst i stadshuset stängs fr.o.m. 18.3.2020.Kontakta oss per e-post varhaiskasvatus@kokkola.fi eller under telefontiden mån., ons. och fre.kl. 9 - 11, tel. 040 806 5089.Om du Läs mera...

Läsårets arbete inleds (22.10.2019)

Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor tisdagen 14 augusti och vid gymnasiet 16.8. Läs mera...

Inledning av skolarbete (1.8.2019)

Karleby stads svenska förskolor, grundläggande utbildning och gymnasium Läs mera...

Förändringar i ledningen av svenskspråkiga undervisningstjänster, försöksperiod 1.3–30.9.2019 (22.2.2019)

Bildningsväsendet omorganiserades i samband med att nya fullmäktige inledde sitt arbete 1.6.2017. Syftet med omorganiseringen var att utöka samarbetet mellan bildningsväsendets sju ansvarsområden och Läs mera...

Skolornas arbets- och lovdagar läsåret 2019-2020 (26.10.2018)

Bildningsnämnden har godkänt skolornas arbets- och lovdagar 24.10.2018 § 136. Läs mera...


Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut