Du är här

Utbildning och fostran


Meddelanden

Läsårets arbete inleds (7.8.2018)

Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor tisdagen 14 augusti och vid gymnasiet 16.8. Läs mera...

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik justeras från och med 1.1.2018 (8.12.2017)

Med anledning av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer klientavgifterna (dagvårdsavgifterna) för barn inom småbarnspedagogiken (i dagvård) att justeras från och med Läs mera...

Skolornas arbets- och lovdagar läsåret 2018-2019 (25.10.2017)

Läs mera...

Plan för skolnätverket i Karleby 2015 (9.9.2015)

Fullmäktige i Karleby stad förutsätter (15.12.2014 § 104) att en skolnätsutredning verkställs innan Chydenius skola får sina planeringspengar. Nämnden för undervisning och fostran beslöt vid sitt möte Läs mera...


Upp