Olet tässä

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus Kokkolan opetuspalveluissa

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat sekä koulunkäynninohjaajat saavat täydennyskoulutuksen avulla kuvan ammattialansa kehittymisestä ja koulutuspolitiikan suuntaviivoista. Täydennyskoulutus tukee kaupungin strategisia valintoja ja koululaitoksen kehittämistarpeita. Täydennyskoulutuksen avulla opetushenkilöstön ammattitaitoa kehitetään vastaamaan koulutyön muuttuviin haasteisiin.

Täydennyskoulutusta koordinoivat opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori ja ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja, joilla on käytössään täydennyskoulutukseen vuosittain varattu määräraha. Määräraha kattaa kaiken perusasteen ja lukioasteen opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksen. 


Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

Opettajien hakeutuminen täydennys- ja jatkokoulutukseen perustuu opettajien henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin, jotka laaditaan kehityskeskustelujen yhteydessä.

Kouluilla on käytössä sähköinen koulutushakemus (linkki oikealla). Ensisijaisesti toivotaan, että hakemukset tehdään sähköisellä hakemuksella. 

Koulutusohjeistus (oikealla) sisältää tarkemmat ohjeistukset koulutukseen hakeutumisesta sekä yksityiskohtaisia ohjeita mm. junalippujen ja majoitusten varaamisesta täydennyskoulutukseen liittyvien matkojen yhteydessä. Tutustu ohjeisiin ennen kuin hakeudut koulukseen.

(Sivua päivitetty 9.8.2019)

Sivun alkuun

Päivitetty 20.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta