Olet tässä

Kokkolan kaupungin perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2015

9.9.2015

Kokkolan kaupunginvaltuusto on edellyttänyt (15.12.2014 §104) ruotsinkielisen kouluverkon kokonaissuunnittelua ennen Chydeniuksen koulun tarkempaa suunnittelua. Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti (19.2.2015 §22) myös suomenkielisen perusopetuksen kouluverkkosuunnitelman laadinnasta. 

Suunnitelman on laatinut FCG konsulttityönä. Suunnitelman laatiminen liittyy Kokkolan kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaan ja rakennemuutoksiin.

Kouluverkkosuunnitelma sisältää myös nykytilanteen selvityksen. Tehtävänä oli laatia ruotsin- ja suomenkielisistä palveluverkoista erilliset selvitykset ja kouluverkkosuunnitelmien tuli sisältää väestötarkastelun lisäksi oppilasennusteet tarkasteltuna perusopetusalueittain (6 aluetta) ja kouluittain (32 koulua).

Palveluverkosta tuli laatia kieliryhmittäin kolme skenaariovaihtoehtoa. Työn edetessä päädyttiin laatimaan yksi yhteinen raportti, joka käännetään ruotsiksi ja loppuvaiheessa raporttiin lisättiin myös neljäs skenaariovaihtoehto.

Kokkolan kaupungin perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2015 on yleissuunnitelmatasoinen asiakirja. Suunnitelma viedään lausuntovaiheen jälkeen opetus- ja kasvatuslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn sekä lopulta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi (16.11.2015), koska kaupunginvaltuustolla on toimivalta kouluverkon muutoksiin Kokkolan kaupungin hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti. Sen pohjalta mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet käynnistetään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksillä ja lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuustossa.


Sivun alkuun

Päivitetty 9.9.2015 | Lähetä palautetta | Tulosta