Olet tässä

Länsipuiston koulun korjaustyöt etenevät

15.5.2017

Länsipuiston koulun korjaustöitä sisäilmahaittojen poistamiseksi on jatkettu hiihtolomasta lähtien ylimmän kerroksen musiikkiluokassa ja kellaritiloissa. Viime kesänä korjaus- ja muutostöitä tehtiin ilmanvaihdon osalta. Tämänhetkisten tietojen mukaan muiden koulutilojen käytölle ei nyt korjauksessa olevia tiloja lukuun ottamatta ole estettä. Koko koulun tiloja korjataan ja tutkitaan edelleen. Oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa informoidaan korjaustöiden etenemisestä.

Kellarin ja musiikkiluokan vauriot arvioitiin kiireellisimmiksi niistä sisäilmaan aiheutuneiden riskien osalta. Myös tilojen sijainnit mahdollistivat osastoimisen koulun toiminnasta erilliseksi työmaa-alueeksi. Työt oli mahdollista käynnistää heti sen jälkeen, kun koulussa vapautui tiloja abiturienttien lukuloman alettua.

Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi kellarissa purkutyötä on nähty tarpeelliseksi laajentaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Kellarissa alapohjasta poistetaan kokonaan pintabetonilaatta sekä sen alla olevat vanhat levyeristeet. Töiden laajenemisen vuoksi on alustavasti varauduttu siihen, että syyslukukauden alkaessa opetusta saatetaan joutua järjestämään väistötiloissa.

Ainoana opetustilana koulun viidennessä kerroksessa sijaitsevan musiikkiluokan rakenne poikkeaa muista tiloista. Katon epätiiviin rakenteen takia luokkaan aiheutui huomattavaa ilmavuotoa. Tilan katto- ja seinärakenteet on nyt purettu, puhdistettu ja rakenteet korjattu lämpö- ja kosteusteknisesti toimiviksi. Musiikkiluokan osalta korjaukset valmistuvat toukokuun aikana.

Korjaustöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti kesällä

Kesän aikana korjataan auditoriota, siihen johtavaa käytävää ja näiden edustalla sijaitsevaa opiskelijoiden taukotilaa ”akvaariota” sekä tämän alapuolella olevaa opettajien työtilaa. Korjaussuunnitelmia täydennetään töiden edetessä.

Kerrosten 2, 3, ja 4 luokkatilat tullaan käymään järjestelmällisesti läpi tiivistäen rakenteissa olevat ilmavuotokohdat. Aiemmin tehtyjen korjausten lisäksi ilmanvaihtoa säädetään ja tehostetaan edelleen kolmella uudella ilmanvaihtokoneella. Samalla lisätään rakenteisiin painetta tarkkailevia antureita sekä ilmamääriä jatkuvasti mittaavia mittalaitteita, joilla varmistetaan mahdollisien ilmanvaihdon häiriötilanteiden havaitseminen reaaliajassa.

Terveydellisiä oloja seurataan

Tilojen käyttäjien terveydentilan seurantaa jatketaan edelleen. Parhaillaan käynnissä on kysely oppilaille, oppilaiden vanhemmille ja henkilökunnalle. Henkilökunnalle on lisäksi kevään aikana tehty terveydellisten olojen riskiarviointi eikä se edellytä muita toimia, kuin korjauksien jatkamista suunnitelman mukaan.

Kaupunki on antanut aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluosastolle koulua koskevia selvityksiä. AVI:n mukaan suunnitelmat ja terveydellisten olojen riskiarviointi ei aiheuta enempää toimenpiteitä tällä erää. Oppilaiden ja henkilökunnan toiveita vaihtoehtoisista työ- tai opiskelutiloista on otettu huomioon ja tarvittaessa on siirtoja tehty, mutta niiden määrä on ollut vähäinen.

Huoltajille ja henkilökunnalle korjaustöiden etenemisestä on järjestetty ja edelleen järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan myös Wilma-järjestelmän kautta. Koulutyön alkaessa elokuussa oppilaille on tarkoitus järjestää myös info- ja keskustelutilaisuus.

Päivitetty 15.5.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta