Olet tässä

Tiedote opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluista poikkeustilan aikana

23.3.2020

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden saatavilla myös poikkeustilan aikana. Seuraamme hallituksen linjauksia ja ohjeistuksia ja tarpeen mukaan mukautamme työtämme uusia linjauksia vastaaviksi.  

Koulukuraattoriin ja -psykologiin voi olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman kautta. Jos koet etäopiskelun vaikeana tai ahdistavana, koet turvattomuutta kotona, olet huolissasi itsestäsi tai perheenjäsenistäsi tai kaipaat keskusteluapua jostain muusta syystä, voit ottaa yhteyttä oman koulusi kuraattoriin tai psykologiin.

Yksilötapaamiset voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan joko normaaliin tapaan kasvotusten tai etäyhteyden kautta. Pienimuotoisten palaverien pitäminen on tarvittaessa mahdollista ja palavereissa huomioidaan pienin mahdollinen kokoonpano ja hallituksen ajantasaiset linjaukset. Myös palavereja voidaan järjestää digitaalisesti. Kasvotusten paikan päällä tapahtuvien tapaamisten ja palaverien osalta on syytä huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Jos on lieviäkään sairauden oireita, tapaaminen tulee perua tai sopia etäyhteyden kautta pidettäväksi.

Olemme nyt kaikki uuden tilanteen edessä, mikä vaatii sopeutumista. Annetaan itsellemme ja toisillemme aikaa sopeutua muuttuneeseen arkeen ja pyritään luomaan rutiineja, jotka tukevat etäopiskelua, uudenlaista vapaa-aikaa ja yhdessäoloa perheen kanssa. Lapset kuulevat ja tunnistavat erilaisia ilmapiirejä enemmän, kuin aikuiset usein uskovatkaan. Puhutaan lasten ja nuorten kuullen poikkeustilanteesta luottavaisesti ja rauhallisesti, jotta emme aiheuta heille turvattomuutta tai epämääräistä pelkoa tulevasta. Kuullaan myös muiden aikuisten ajatukset ja huolet ja suhtaudutaan niihin kunnioittavasti. Jokaiseen päivään olisi hyvä sisältyä ihan tavallisia asioita, jotka kantavat tämän poikkeuksellisen ajan yli.

Yhteistyöterveisin oppilashuollon tiimin koulukuraattorit ja koulupsykologit

Sivun alkuun

Päivitetty 24.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta