Olet tässä

Torkinmäen koulu pilotoi kirjoitusvaikeuksien tunnistamista sähköisesti

28.8.2018

Torkinmäen koulu aloittaa ensimmäisenä Suomessa oppilaiden kirjoitushäiriöitä analysoivan tietokoneohjelman pilotoinnin. Pilotointijakson on sovittu kestävän vuoden ajan ja sen aikana pilottiin pääsevät osallistumaan koulun eri-ikäiset oppilaat.

Pilotoitava ohjelma tunnistaa oppilaan hienomotorisia taitoja ja kerää tietoa niistä ohjelman analysoitavaksi. Tavoitteena on ymmärtää lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia syvällisemmin sekä löytää uusia keinoja niistä kärsivien oppilaiden auttamiseksi entistä tehokkaammin ja helpommin.

Montrealissa pääpaikkaansa pitävän ja Euroopassa Milanossa toimivan ohjelmistoyritys Oppimin kehittämää ohjelmaa käytetään ja pilotoidaan seitsemässä eri maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Intiassa ja Kiinassa.

Monissa eri kulttuureissa toimivan ohjelman tietokannan analysoinnilla voidaan tunnistaa oppilailla ilmeneviä yleisiä kirjoitushäiriöitä ja sellaisia vaikeuksia, jotka liittyvä oppilaan äidinkieleen ja sen kirjoittamiseen.

Torkinmäen koulussa toteutettavan piloitoinnin myötä ohjelma kehittyy tunnistamaan suomenkielisen oppilaan kirjoittamistavat ja kirjoittamisessa esiintyvät vaikeudet. Niiden pohjalta oppilaita voidaan ohjata sellaisten harjoitusten pariin, jotka edistävät oppilaan kirjoittamisen kehittymistä.

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Microsoftin kanssa ja siinä hyödynnetään Microsoft Surface -tabletteja. Yhteistyö liittyy sähköisen alustan pilotointiin, jolla testataan digitaalisen kynän ja alustan käyttöä lukemis- ja kirjoitusvaikeuksien tunnistamisessa ja niiden analysoinnissa.Käytännössä oppilaat suorittavat digitaalisella kynällä helppoja kynä- ja kirjoitustehtäviä. 

Kokeilu käynnistyy Torkinmäen koulussa syyskuun loppupuolella ja siihen sisältyy vuoden pilottijakson aikana kolme erillistä harjoitussessiota. Mukaan pääsevät osallistumaan eri-ikäiset oppilaat, alkuvaiheessa 10 oppilasta jokaiselta luokka-asteelta. Mukana pilotoinnin toteuttamisessa ovat opettajat Piia Martikainen ja Johanna Elo sekä rehtori Hanna Pernu.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta