Olet tässä

Muutoksia ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtamisjärjestelyissä, kokeilujakso 1.3–30.9.2019

22.2.2019

Sivistystoimen organisaatio uudistui valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Uudistuksen tavoitteena on sivistystoimen seitsemän vastuualueen välisen yhteistoiminnan lisääminen ja yhteistoiminnallisten prosessien kehittäminen.

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtajan tehtävä vapautuu nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.1.2020. Virkajärjestelyjä on käsitelty henkilöstösuunnitelmatyöryhmässä 20.12.2018.

Tämän pohjalta sivistysjohtaja on päättänyt, että nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsundin virantoimitusvelvollisuutta muutetaan määräaikaisesti kokeilujakson 1.3.–30.9.2019 ajaksi niin, että siihen yhdistetään sivistystoimen toimintasäännön mukaiset ruotsinkielisen opetuspalvelujohtajan virkatehtävät ja vastuut.

Kokeilujakson aikana Ronnie Djupsund käyttää virkanimikettä vt. ruotsinkielisten opetuspalvelujen ja nuorisotoimen johtaja.

Ruotsinkielinen opetuspalvelujen johtaja Per-Olof Nyström siirtyy 1.3.–31.12.2019 määräaikaiseen ruotsinkielisten opetuspalvelujen erityisasiantuntijan tehtävään. Eritysasiantuntijan tehtäviin kuuluu kouluverkkomuutosten toimeenpano ruotsinkielisissä opetuspalveluissa tehtyjen päätösten mukaisesti, Chydeniuksen ja Villan koulujen sekä Donnerska skolan ja Karleby svenska gymanisumin rakennushankkeisiin osallistuminen sekä perehdyttäminen.

Johtamisjärjestelyä arvioidaan kokeilujakson aikana ja päätökset mahdollisesta johtamisjärjestelyn vakiinnuttamisesta tehdään arviointiin perustuen ennen kokeilujakson päättymistä.

Päivitetty 22.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta