Olet tässä

Kokkola päivitti varhaiskasvatussuunnitelmansa

20.5.2019

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019. Päivitys perustuu tammikuussa voimaan tulleisiin valtakunnallisiin perusteisiin, ja se toteutettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön työryhmätyöskentelynä.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa esille nostetaan lapsen etu, jota on harkittava niin yksittäisen lapsen, lapsiryhmien kuin yleensäkin lasten kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti. Erityisesti esille on nostettu kiusaamisen ehkäiseminen. Jokaisessa Kokkolan varhaiskasvatusyksikössä kiusaamisen ehkäiseminen ja kiusaamistilanteisiin puuttuminen on kirjattu osaksi vuosittain arvioitavaa toimintasuunnitelmaa.

Myös varhaiskasvatuksen toiminnan arviointia on uudistettu. Käytössä on kehittävän arvioinnin periaate, joka on mukautuvaa, monipuolista ja läpinäkyvää. Arvioinnissa osallistetaan myös lapsia ja huoltajia.

Yksi keskeisiä muutoksia uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ovat nimikemuutokset. Entiset lastentarhanopettajat ovat jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia, ja konsultoivat erityislastentarhanopettajat puolestaan varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Uutena asiana Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan palvelusetelin sääntökirja, jonka mukaisesti palveluntuottajia ohjeistetaan ja valvotaan.

Päivitetty 27.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta