Du är här

Meddelande om psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan under undantagstillståndet 

23.3.2020

Elever och studerande har också tillgång till psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan under undantagstillståndet. Vi följer regeringens riktlinjer och anvisningar och vid behov anpassar vi vårt arbete så att det motsvarar de nya riktlinjerna.  

Du kan kontakta skolkuratorn eller skolpsykologen per telefon eller via Wilma. Du kan kontakta skolans kurator eller psykolog om du upplever att det är svårt eller ångestframkallande att studera på distans, om du inte känner dig trygg i ditt hem, om du är orolig för dig själv eller en familjemedlem eller om du behöver samtalsstöd för någon annan orsak.

Enskilda möten kan ordnas enligt överenskommelse antingen på normalt sätt ansikte mot ansikte eller via fjärranslutning. Det är möjligt att ordna sammankomster i liten skala vid behov och vi samlas med en så liten sammansättning som möjligt och vi beaktar regeringens gällande riktlinjer. Sammankomster kan också ordnas digitalt. Vid möten och sammankomster som ordnas ansikte mot ansikte är det skäl att iaktta god handhygien. Även vid lindriga symtom ska mötet avbokas eller ordnas via fjärranslutning.

Vi står alla inför en ny situation som kräver att vi anpassar oss. Vi ska ge både oss själva och andra tid att anpassa till vår nya vardag och sträva efter att skapa rutiner som stödjer distansstudier, vår nya fritid och samvaro med familjen. Barn hör mer och urskiljer olika stämningar bättre än vuxna ofta tror. Vi ska tala om det rådande undantagstillståndet på ett förtroendefullt och lugnt sätt så att vi inte orsakar otrygghet eller obestämd rädsla för framtiden. Vi ska också lyssna till andra vuxnas tankar och bekymmer och förhålla oss till dem på ett respektfullt sätt. Det vore bra för alla om vi varje dag gör helt vanliga saker som bär oss genom denna exceptionella tid. 

Med samarbetshälsningar elevvårdsteamets skolkuratorer och skolpsykologer

Upp

Uppdaterad 24.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut