Du är här

Förändringar i ledningen av svenskspråkiga undervisningstjänster, försöksperiod 1.3–30.9.2019

22.2.2019

Bildningsväsendet omorganiserades i samband med att nya fullmäktige inledde sitt arbete 1.6.2017. Syftet med omorganiseringen var att utöka samarbetet mellan bildningsväsendets sju ansvarsområden och att utveckla kooperativa processer.

Uppdraget som chef för svenskspråkiga undervisningstjänster blir ledigt i och med att den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension 1.1.2020. Arbetsgruppen för personalplanering har behandlat tjänstearrangemang 20.12.2018.

Utgående från detta har bildningsdirektören beslutat att ungdomsdirektör Ronnie Djupsunds tjänsteförrättningsskyldighet ändras under en försöksperiod som pågår 1.3–30.9.2019 på så sätt att tjänsteuppdrag och ansvar, som chefen för svenskspråkiga undervisningstjänster i enlighet med bildningsväsendets verksamhetsstadga svarar för, slås samman med ungdomsdirektörens uppgifter.

Under försöksperioden använder Ronnie Djupsund tjänstebeteckningen tf. utbildnings- och ungdomsdirektör.

Chefen för svenskspråkiga undervisningstjänster Per-Olof Nyström arbetar under tiden 1.3–31.12.2019 som sakkunnig inom svenskspråkiga undervisningstjänster. I hans uppgifter ingår verkställandet av förändringarna i skolnätverket i enlighet med beslut som fattats inom svenskspråkiga undervisningstjänster och deltagande i Chydenius skolas och Villa skolas samt Donnerska skolas och Karleby svenska gymnasiets byggprojekt samt introduktion.

Ledningsarrangemanget utvärderas under försöksperioden och beslut om att eventuellt etablera arrangemanget fattas utgående för utvärderingen innan försöksperioden tar slut.

Uppdaterad 22.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut